Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

6 OO IMG_6046.JPG
4 Martha_6868.JPG
5. DSC_8632.JPG
9 DSC_7579.JPG
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

09.06.2021 23:28

Farmen

Utviklingsprosjektet Mulbadaw Farm er en Tanzaniansk gård på cirka 57.000 dekar. Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLH Mulbadaw Ltd, og eies av stiftelsen Haydoms Venner.  Hovedproduksjonen på gården er hvete, men det dyrkes også noe mais og saflor. Gården består også av et service- og vedlikeholdssenter.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Stiftelsen Haydoms venner har gjennom flere år bidratt til bygging og drift av yrkesfagskolen i Haydom. Vår økonomiske støtte avsluttes 31.12.202, slik at vi kan konsentrere oss om å støtte sykehuset best mulig.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Det er mange som ønsker å arbeide på Haydom lutherske sykehus. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører. Kontakt sykehuset på e-post hvis du har spørsmål om å bidra med arbeid.

21.01.2022 09:24

Nyhetsbrev desember 2021

Kjære Haydomvenner
Haydom sykehus har fått ny direktør, dr Paschal Mdoe. Han har vært fungerende direktør en periode og lege på sykehuset før det. De har i tillegg styrket ledelsen for å organisere drift og utvikling av sykehuset på beste måte. I den nye organisasjonen har dr. Mdoe fire seksjonsledere under seg, og dr. Vicky Daudi har et særlig ansvar for hospitalet. De tre andre seksjonene er forskning og ledelse, prosjekter og regnskap.

16.12.2021 16:56

Et godt strømnett er viktig

Å forstå alle detaljer rundt elektrisitet er vanskelig, men vi kan være enige om at strømnettet må fungere godt på et moderne hospital. Etter det alvorlige lynnedslaget på HLH i januar 2020, er det viktig å hindre at dyrt og viktig strøm- og IT-utstyr blir slått ut igjen på nytt.

02.12.2021 18:36

Solenergi gir billig strøm

Det er gunstig å produsere solstrøm på Haydom som bare ligger fire grader sør for Ekvator og samtidig har et relativt kjølig klima 1750 meter over havet. En tabell på nettet viste at effekten på Haydom er omtrent dobbelt så høy per panel som i Kristiansand.

01.12.2021 21:55

HLH - en global landsby

Kristen Fløgstad hadde et ukesopphold på HLH midt i november sammen med fire rogalendinger. Mange forskere fra ulike land og institusjoner hadde reist til Haydom. Den dagen han kom dit, hadde det vært besøk av en delegasjon på 11 personer fra Lærdal og fra Stavanger Universitetssykehus. Det var også ei gruppe fra et amerikansk universitet som fortalte at det var så lett å organisere forskningsprosjekt rundt Haydom fordi 99 % av familiene var positive til å delta i undersøkelser. Samtidig var det blant andre japanske forskere og en tanzaniansk doktor som hadde studert i Kina.

01.12.2021 21:49

Drikkevann og varmtvann

Deler av vannverket har nå fått mye lengre levetid, og samtidig viser de månedlige oversiktene fra HLH av diesel- og strømforbruket og antall vedlikeholdsturer at det har skjedd store innsparinger. Det er snakk om innsparing per måned på rundt 13.000 kr og en reduksjon i dieselforbruket på over 2.500 liter.

21.06.2021 18:58

Nyhetsbrev juni 2021

Covid-19 pandemien påvirker oss fremdeles, men vi kan være optimistiske med tanke på at mange i Norge som har eller snart skal få vaksine. På Haydom er de også påvirket av pandemien, men har ikke samme tilgang til vaksine som vi har. Vi kan foreløpig ikke treffe vennene våre i Haydom.
Haydoms venner er svært glad for alle som gir gaver, det kommer stadig inn beløp på konto. En stor takk til alle dere gode givere. Tusen takk for at du er en venn.

Takk for den støtten du gir. Les mer informasjon på www.haydom.no og https://www.facebook.com/HaydomsVenner/. Vi bærer videre sykehusets motto, To His Praise and Glory.

Sykehuset jobber nå med flere planer. Tegninger og prosjektplan for ny nyfødtavdeling er godkjent av sykehusstyret i april 2021. Bygging vil starte opp innen kort tid.

Informasjonssikkerhet for å sikre pasientinformasjon vektlegges i stor grad. Sykehuset vil oppgradere systemer innen strøm og IKT i den grad økonomien tillater det.

Sykehuset ønsker å bedre vedlikehold av maskinelt utstyr som kjøretøy og redskaper. Dette krever både kompetanse og økonomi.

Sykehusledelsen legger planer for fremtidige nybygg på sykehuset. Eksisterende bygninger trenger vedlikehold og modernisering. I tillegg er det trangt om plassen for å gi et godt helsetilbud til det store området sykehuset ivaretar. Arkitektkontoret StavArk i Stavanger samarbeider med sykehuset og Haydoms venner for å lage en slik plan. Prosjektet er ikke beskrevet enda, vi vil gi dere mer informasjon på våre nettsider og på Facebook etter hvert.

Farmen Muldabaw bidrar til mange arbeidsplasser og produserer landbruksprodukter til nasjonalt og lokalt marked. Flere uår har gitt store utfordringer, de trenger fremdeles mye støtte fra Norge for å oppnå et overskudd som kan gi økonomisk støtte til sykehuset.

Sykehuset trenger oss som faste givere for å ha mulighet for å planlegge fremtidige prosjekter. Bruk muligheten for avtalegiro ved å gå inn på vår nettside www.haydom.no/fast-giver

Vi oppfordrer alle til å gi gaver for at sykehuset kan gi den helsehjelp befolkninger har behov for. Bruk gjerne vår nettside www.haydom.no, VIPPS 115588 eller bruk kontonummer 28011330373.
Gaver du gir til Stiftelsen Haydoms venner (SHV) gir skattefradrag. Husk at gaven må minst være kr 500. Maksbeløp for skattefradrag har økt betraktelig, nå kan du få inntil kr 50 000 trukket fra inntekten din. Husk at du må oppgi personnummer når du gir gaven for å få skattefradraget registrert. Les gjerne mer om aktivitetene på neste side.

07.02.2021 18:22

Lønnsomt med grønt skifte på sykehuset i Haydom

Dagfinn Berg var prosjektleder for tre elektrikere og en rørlegger som besøkte Haydom de to første ukene av januar. Rørlegger Gisle Vangberg har skrevet en egen rapport med bilder som er lagt ut på haydom.no. Hovedoppdraget var å kople vannverket i Endagulda til det nasjonale strømnettet styrt av Tanesco. I 30 år har drikkevannet blitt pumpet av dieselaggregat som har løftet vannet 95 m. Deretter har vannet drevet av gravitasjon rent 15 km videre til hospitalet.

Ønsker du støtte vårt arbeid?