Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

5 DSC_8651.JPG
6 OO IMG_6046.JPG
1 DSC_8779.JPG
8 2008-04-17 15.33.40.jpg
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

09.06.2021 23:28

Farmen

Utviklingsprosjektet Mulbadaw Farm er en Tanzaniansk gård på cirka 57.000 dekar. Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLH Mulbadaw Ltd, og eies av stiftelsen Haydoms Venner.  Hovedproduksjonen på gården er hvete, men det dyrkes også noe mais og saflor. Gården består også av et service- og vedlikeholdssenter.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Stiftelsen Haydoms venner har gjennom flere år bidratt til bygging og drift av yrkesfagskolen i Haydom. Vår økonomiske støtte avsluttes 31.12.2020, slik at vi kan konsentrere oss om å støtte sykehuset best mulig.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Det er mange som ønsker å arbeide på Haydom lutherske sykehus. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører. Kontakt sykehuset på e-post hvis du har spørsmål om å bidra med arbeid.

20.12.2023 21:43

Julehilsen 2023 fra Stiftelsen Haydoms venner

Haydoms venner ønsker å takke for alle gaver og annen støtte til sykehuset Haydom Lutheran Hospital og Mulbadaw farm i året som har gått. Vi ønsker dere alle en velsignet jul og et godt nytt år.

20.12.2023 21:33

Nyhetsbrev november 2023 fra Haydom Lutheran Hospital oversatt til norsk

Direktør på sykehuset i Haydom, Mdoe Paschal, sendte ut dette nyhetsbrevet i november 2023. Vi i Haydoms venner har oversatt brevet til norsk.

26.09.2023 11:49

MYE HAR SKJEDD PÅ HAYDOM DE SISTE 19 ÅR

Barnesykepleier Bente Løvdal var første gang på Haydom i 2004. Hun kom tilbake til HLH i månedsskiftet mai/juni sammen med to andre sykepleiere fra Søgne. I løpet av 19 år hadde det skjedd positive endringer på nyfødtavdelinga:

24.06.2023 07:54

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Haydoms venner juni 2023

Kjære Haydomvenn

Haydoms venner er svært glad for alle som gir gaver, det kommer stadig inn beløp på konto. En stor takk til alle dere som gir. Mer informasjon på www.haydom.no og https://www.facebook.com/HaydomsVenner/.

24.06.2023 07:44

Nyhetsbrev fra Haydom Lutheran Hospital juni 2023

Vi har mange nyheter. Haydom Marathon var vellykket igjen, og også en stor begivenhet for ansatte og andre folk fra Haydom. Vi hadde også mange møter, konferanser, grupper på besøk i Haydom osv. Og selvfølgelig jobber vi fortsatt med de nye sykehusbyggene. Så det er alltid noe som skjer på sykehuset. Vi fortsetter å gjøre vårt beste for å gjøre Haydom til et godt sted for både ansatte og forbedre pasientbehandlingen.
Vi informerer også om støtte vi får utenfra. Det hjelper oss virkelig å fortsette å tilby våre tjenester i dette området der det er så mange fattige pasienter. Det er vi veldig takknemlige for!

Dr. Paschal Mdoe
Administrerende medisinsk direktør

07.02.2023 17:48

Februarnytt fra Haydom

Mandag 16. januar ble Haydom Day feiret på HLH med kake for de tilsatte. Som det første bildet viser, ble denne dagen markert fordi det var 68 år siden oppstarten på sjukehuset. Samtidig er det mange på Haydom som er spente svaret på Norad-søknaden om videre økonomisk støtte for perioden 2023 til 2026.

11.12.2022 15:21

Positive utviklingstrekk på HLH

Ønsker du støtte vårt arbeid?