Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

2 HHB.jpg
8.JPG
8 2008-04-17 15.33.40.jpg
4 Martha_6868.JPG
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

12.02.2018 09:05

Farmen

Mulbadaw Farm er en del av det tidligere 'Hanang Wheat Complex'. Hele komplekset bestod av 7 farmer som hver dyrket hvete på ca. 40 000 dekar. I tillegg ble det etablert et sentralt service- og vedlikeholdssenter, CMSC, 'Central Maintenance and Service Center.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Stiftelsen Haydoms venner har gjennom flere år bidratt til bygging og drift av yrkesfagskolen i Haydom. Vår økonomiske støtte avsluttes 31.12.202, slik at vi kan konsentrere oss om å støtte sykehuset best mulig.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Det er mange som ønsker å arbeide på Haydom lutherske sykehus. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører. Kontakt sykehuset på e-post hvis du har spørsmål om å bidra med arbeid.

08.04.2020 16:52

100.000 kroner mangler for å fullfinansiere viktig utstyr

Grupper tilknyttet stiftelsen Haydoms Venner har sendt to konteinere til Haydom de siste månedene. Den første konteineren er på plass på CMSC-verkstedet til farmen, og den andre kom til Dar es Salaam i begynnelsen av april og er klar for tolldeklarering.

04.02.2020 21:21

MANGE STØTTESPILLERE TIL ENDAGULDA-PROSJEKTET

Kontaineren med utstyr som trengs for å fornye og rehabilitere vannverket i Endagulda ble sendt til Haydom i slutten av januar. Prosjektet tjener flere formål:
Det nasjonale strømselskapet Tanesco har lovt å forlenge strømnettet fram til vannkilden i Endagulda. Planen er at dette skal skje i løpet av 2020 slik at pumping av vann med diesel skal erstattes av grønnere energi i form av elstrøm.
Vannpumping fra Endagulda til HLH har fungert veldig bra i 30 år. Dagfinn Berg som var ansvarlig for mye av anleggsarbeidet for 30 år siden, har en sentral rolle i fornyingsarbeidet slik at nyere deler av anlegget kan fungere i mange å framover.
Prosjektet bidrar til reduserte driftsutgifter på HLH ved at strøm erstatter diesel til vannpumping, at LED-lys vil erstatte vanlige lyspærer i utelyset på HLH (et tilleggsprosjekt til Endagulda) osv.

22.12.2019 21:46

Julebrev 2019

Årets julebrev sendes fra sykehusgruppa i Stiftelsen Haydoms venner. Den er opprettet i løpet av 2019 for å utvikle samarbeidet med sykehuset i Haydom.

08.10.2019 23:05

HAYDOM MARATHON 2019 BLE EN SUKSESS

10. august i år ble Haydom Marathon arrangert for andre gang. Løpet ble en suksess og ble arrangert under temaet «Run for life». En viktig motivasjonskraft var å samle inn penger til nyfødtavdeling på HLH.

19.08.2019 21:27

Oversikt over vinnere av aksjon for ny nyfødtavdeling

Årets aksjon for ny nyfødtavdeling har til nå samlet inn ca kr 300 000. Dere som finner navnet sitt over vinnere på lista under og ikke er blii kontaktet, må gjerne ta kontakt med en av oss i sykehusgruppa

11.08.2019 20:35

Haydomsamling 18. august 2019 kl 17 på Mandal videregående skole

Det blir Haydom-samling i vrimlehallen på Mandal videregående skole også i år.

06.08.2019 18:34

REHABILITERING AV HOVEDVANNVERKET TIL HLH

Vannverket fra Endagulda ble bygd ut rundt 1990. Først blir vannet pumpet opp over 80 m fra vannkilden og til pumpestasjonen ved Binja Hill. Etterpå renner vannet i rør de 15 km til Haydom Lutheran Hospital. Vannverket som pumper ca. 120.000 liter vann i døgnet, har fungert imponerende godt i snart 30 år.

Ønsker du støtte vårt arbeid?