Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

2 HHB.jpg
10 DSC_8826.JPG
8 2008-04-17 15.33.40.jpg
5. DSC_8632.JPG
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

09.06.2021 23:28

Farmen

Utviklingsprosjektet Mulbadaw Farm er en Tanzaniansk gård på cirka 57.000 dekar. Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLH Mulbadaw Ltd, og eies av stiftelsen Haydoms Venner.  Hovedproduksjonen på gården er hvete, men det dyrkes også noe mais og saflor. Gården består også av et service- og vedlikeholdssenter.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Stiftelsen Haydoms venner har gjennom flere år bidratt til bygging og drift av yrkesfagskolen i Haydom. Vår økonomiske støtte avsluttes 31.12.202, slik at vi kan konsentrere oss om å støtte sykehuset best mulig.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Det er mange som ønsker å arbeide på Haydom lutherske sykehus. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører. Kontakt sykehuset på e-post hvis du har spørsmål om å bidra med arbeid.

07.02.2023 17:48

Februarnytt fra Haydom

Mandag 16. januar ble Haydom Day feiret på HLH med kake for de tilsatte. Som det første bildet viser, ble denne dagen markert fordi det var 68 år siden oppstarten på sjukehuset. Samtidig er det mange på Haydom som er spente svaret på Norad-søknaden om videre økonomisk støtte for perioden 2023 til 2026.

11.12.2022 15:21

Positive utviklingstrekk på HLH

07.12.2022 19:17

Nyhetsbrev fra Haydom Lutheran Hospital

Nyhetsbrev fra sykehusledelsen på Haydom Lutheran Hospital

07.12.2022 18:24

Mama Kari er gått bort

Kari Olsen –mest kjent som Mama Kari - gikk bort 7. desember etter kort tids sykeleie. Hun ble 95 år gammel.

25.11.2022 13:53

De to første vanntankene er reparert

Eimund Myklebust og Clas Brodtkorb kom tilbake til Norge i begynnelsen av november etter et vellykket oppdrag på HLH.

25.08.2022 22:38

SØKNAD TIL NORAD OG NY TIÅRSPLAN

Norsk støtte  har i mange år vært avgjørende for å holde oppe et godt tjenestetilbud på Haydom Lutheran Hospital (HLH).

Det er igjen signaler om at norske myndigheter ikke kan dekke reine driftsutgifter. Dette kan være noe vanskelig å forstå for en god del nordmenn siden Haydom ligger i et ressursfattig område i Tanzania der de fattigste sliter med å betale sjukehusregninger. Den økonomiske situasjonen ved hospitalet har i mange år vært krevende, men i 2020 og 2021 klarte HLH for første gang på flere år å drive i balanse. Programmet tryggere barnefødsler (Safer Births) var med å sikre at budsjettet gikk i balanse i fjor.

25.08.2022 22:34

ET OMFATTENDE TRENINGSPROGRAM BYGD PÅ BEDRE FØDSELSRUTINER

Samtidig som mange pasienter har et helsetilbud, er det viktig å utvikle ny kunnskap og innsikt. I 2009 ble det gjort et viktig vedtak da HLH startet opp et eget forskningsprogram. Det er seinere bygd et enkelt forskningssenter, og forskere har fortalt meg at det er enkelt å arbeide sammen med befolkningen i Haydom-området.

Ønsker du støtte vårt arbeid?