Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

8.JPG
11b DSC_8732.JPG
9 DSC_7587.JPG
3 Martha_6049.JPG
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

12.02.2018 09:05

Farmen

Mulbadaw Farm er en del av det tidligere 'Hanang Wheat Complex'. Hele komplekset bestod av 7 farmer som hver dyrket hvete på ca. 40 000 dekar. I tillegg ble det etablert et sentralt service- og vedlikeholdssenter, CMSC, 'Central Maintenance and Service Center.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Tomta til skolen har ligget klart lenge, ved siden av jenteinternatet. I denne fasen skal det bygges verksted og klasserom for mekaniske fag.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Haydom lutherske sykehus ønsker alle som er interessert i arbeidet på Haydom hjertelig velkomne. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører.

08.10.2019 23:05

HAYDOM MARATHON 2019 BLE EN SUKSESS

10. august i år ble Haydom Marathon arrangert for andre gang. Løpet ble en suksess og ble arrangert under temaet «Run for life». En viktig motivasjonskraft var å samle inn penger til nyfødtavdeling på HLH.

19.08.2019 21:27

Oversikt over vinnere av aksjon for ny nyfødtavdeling

Årets aksjon for ny nyfødtavdeling har til nå samlet inn ca kr 300 000. Dere som finner navnet sitt over vinnere på lista under og ikke er blii kontaktet, må gjerne ta kontakt med en av oss i sykehusgruppa

11.08.2019 20:35

Haydomsamling 18. august 2019 kl 17 på Mandal videregående skole

Det blir Haydom-samling i vrimlehallen på Mandal videregående skole også i år.

06.08.2019 18:34

REHABILITERING AV HOVEDVANNVERKET TIL HLH

Vannverket fra Endagulda ble bygd ut rundt 1990. Først blir vannet pumpet opp over 80 m fra vannkilden og til pumpestasjonen ved Binja Hill. Etterpå renner vannet i rør de 15 km til Haydom Lutheran Hospital. Vannverket som pumper ca. 120.000 liter vann i døgnet, har fungert imponerende godt i snart 30 år.

04.07.2019 15:03

NY CT-MASKIN I HAYDOM

Haydom Lutheran Hospital vil om kort tid motta og installere ny CT-maskin. Denne er ved innkjøp allerede fullfinansiert uten at sykehuset har måttet ta opp lån.

22.06.2019 07:23

Innsamling til ny nyfødtavdeling

Sykehuset i Haydom trenger en ny sengeavdeling for syke nyfødte, blant annet til barn som er født prematurt

06.06.2019 21:44

Årsrapport Dental Unit ved Haydom Sykehus 2018

Av Kristian Storaker Trægde, tannlege
I februar besøkte jeg klinikken i Tanzania og for dem som er interessert gir årets rapport derfra et lite inntrykk av hva som skjer og hvordan tilstanden er ved Dental Unit ved Haydom Sykehus, Mbulu District, Tanzania

Ønsker du støtte vårt arbeid?