Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

11b DSC_8732.JPG
7 Martha IMG_5740.JPG
5 DSC_8651.JPG
2 HHB.jpg
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

09.06.2021 23:28

Farmen

Utviklingsprosjektet Mulbadaw Farm er en Tanzaniansk gård på cirka 57.000 dekar. Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLH Mulbadaw Ltd, og eies av stiftelsen Haydoms Venner.  Hovedproduksjonen på gården er hvete, men det dyrkes også noe mais og saflor. Gården består også av et service- og vedlikeholdssenter.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Stiftelsen Haydoms venner har gjennom flere år bidratt til bygging og drift av yrkesfagskolen i Haydom. Vår økonomiske støtte avsluttes 31.12.202, slik at vi kan konsentrere oss om å støtte sykehuset best mulig.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Det er mange som ønsker å arbeide på Haydom lutherske sykehus. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører. Kontakt sykehuset på e-post hvis du har spørsmål om å bidra med arbeid.

12.07.2022 18:47

Nyhetsbrev fra Haydom juli 2022

Haydoms venner sender ut nyhetsbrev to ganger i året. Denne gangen har vi oversatt det nyhetsbrevet sykehuset i Haydom sender ut fra engelsk til norsk. I tillegg har vi med noen nyheter fra oss i Haydoms venner.

31.05.2022 22:23

Haydom Day i Mandal søndag 14. august

Velkommen til Haydom Day i Mandal søndag 14. august

30.05.2022 20:32

Effektiv vannpumping, men vanntankene må tettes

Da vi besøkte vannkilden i Endagulda den første uka i april, leste vi for første gang av den nye vannmåleren som ble montert i fjor. Den viste at de to nye vannpumpene drevet av elektrisk strøm hadde pumpa hele 89.345 kubikkmeter vann i perioden 08.01.21 – 06.04.22. Dette tilsvarer i snitt nær 220.000 liter (220 m3) vann per døgn. Dette er en god del mer vann enn vi trodde Endagulda leverte til Haydom.

10.05.2022 19:19

Et viktig samarbeid med firma i Arusha

Det er snart seks år siden vi monterte de første solpanelene på HLH. Den gangen var større anlegg med solstrøm ikke vanlig i Tanzania, og det var også vanskelig å få tak i spesialmateriell for solenergi.

På seks år har mye skjedd. Vi har fått en samarbeidspartner i firmaet med det vanskelige navnet Gadgetronix. Firmaet som holder til i byen Arusha, har god kompetanse både på solenergi og elektrisk strøm. Nå i april hadde Dagfinn Berg planlagt møter med dem i Arusha både før og etter at vi reiste til Haydom. I tillegg reiste fem tilsatte i firmaet de 300 km til Haydom for å sette seg inn i de konkrete prosjektforslagene våre. Gadgetronix har etter besøket sendt gode planer og fakturaer med forslag til løsninger.

10.05.2022 19:17

Samarbeidet med strømselskapet Tanesco

HLH har i flere tiår fått elektrisk strøm fra strømselskapet Tanesco. Det samarbeidet ble enda viktigere i januar 2021 da elektrisk kraft erstatta diesel som energikilde for vannpumping fra Endagulda.

10.05.2022 19:15

Mulighetsstudie med nye utbyggingsplaner

HLH startet opp driften i 1954. De eldste bygningene nærmer seg 70 år og har gjort god nytte for seg. Samtidig er det et vedlikeholdsetterslep på mange bygninger og infrastruktur på Haydom. Nå bygges det et nytt distriktssjukehus i Dongobesh, og det er naturlig at ledelsen på HLH også vil fornye virksomheten.

10.05.2022 19:12

Haydoms venner på besøk til Haydom april 2022

Kristen Fløgstad er styremedlem i stiftelsen Haydoms venner og reiste til Haydom uka før påska i april 2022 sammen med arkitektkontoret Eftestøl fra StavArk og Dagfinn Berg fra Head Energy. Her er noen inntrykk fra besøket:
Jeg fikk det samme gode inntrykket av situasjonen på HLH ved siste besøk i april som ved forrige besøk. Sjefslege Mdoe har som regel ikke vært lenge i en forsamling før det bryter ut smil eller latter. Det er en viktig egenskap siden han og de andre ledere står midt oppe i krevende arbeidsoppgaver.

Ønsker du støtte vårt arbeid?