Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

11b DSC_8732.JPG
4 Martha_6868.JPG
9 DSC_7587.JPG
2 HHB.jpg
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

09.06.2021 23:28

Farmen

Utviklingsprosjektet Mulbadaw Farm er en Tanzaniansk gård på cirka 57.000 dekar. Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLH Mulbadaw Ltd, og eies av stiftelsen Haydoms Venner.  Hovedproduksjonen på gården er hvete, men det dyrkes også noe mais og saflor. Gården består også av et service- og vedlikeholdssenter.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Stiftelsen Haydoms venner har gjennom flere år bidratt til bygging og drift av yrkesfagskolen i Haydom. Vår økonomiske støtte avsluttes 31.12.202, slik at vi kan konsentrere oss om å støtte sykehuset best mulig.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Det er mange som ønsker å arbeide på Haydom lutherske sykehus. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører. Kontakt sykehuset på e-post hvis du har spørsmål om å bidra med arbeid.

21.06.2021 18:58

Nyhetsbrev juni 2021

Covid-19 pandemien påvirker oss fremdeles, men vi kan være optimistiske med tanke på at mange i Norge som har eller snart skal få vaksine. På Haydom er de også påvirket av pandemien, men har ikke samme tilgang til vaksine som vi har. Vi kan foreløpig ikke treffe vennene våre i Haydom.
Haydoms venner er svært glad for alle som gir gaver, det kommer stadig inn beløp på konto. En stor takk til alle dere gode givere. Tusen takk for at du er en venn.

Takk for den støtten du gir. Les mer informasjon på www.haydom.no og https://www.facebook.com/HaydomsVenner/. Vi bærer videre sykehusets motto, To His Praise and Glory.

Sykehuset jobber nå med flere planer. Tegninger og prosjektplan for ny nyfødtavdeling er godkjent av sykehusstyret i april 2021. Bygging vil starte opp innen kort tid.

Informasjonssikkerhet for å sikre pasientinformasjon vektlegges i stor grad. Sykehuset vil oppgradere systemer innen strøm og IKT i den grad økonomien tillater det.

Sykehuset ønsker å bedre vedlikehold av maskinelt utstyr som kjøretøy og redskaper. Dette krever både kompetanse og økonomi.

Sykehusledelsen legger planer for fremtidige nybygg på sykehuset. Eksisterende bygninger trenger vedlikehold og modernisering. I tillegg er det trangt om plassen for å gi et godt helsetilbud til det store området sykehuset ivaretar. Arkitektkontoret StavArk i Stavanger samarbeider med sykehuset og Haydoms venner for å lage en slik plan. Prosjektet er ikke beskrevet enda, vi vil gi dere mer informasjon på våre nettsider og på Facebook etter hvert.

Farmen Muldabaw bidrar til mange arbeidsplasser og produserer landbruksprodukter til nasjonalt og lokalt marked. Flere uår har gitt store utfordringer, de trenger fremdeles mye støtte fra Norge for å oppnå et overskudd som kan gi økonomisk støtte til sykehuset.

Sykehuset trenger oss som faste givere for å ha mulighet for å planlegge fremtidige prosjekter. Bruk muligheten for avtalegiro ved å gå inn på vår nettside www.haydom.no/fast-giver

Vi oppfordrer alle til å gi gaver for at sykehuset kan gi den helsehjelp befolkninger har behov for. Bruk gjerne vår nettside www.haydom.no, VIPPS 115588 eller bruk kontonummer 28011330373.
Gaver du gir til Stiftelsen Haydoms venner (SHV) gir skattefradrag. Husk at gaven må minst være kr 500. Maksbeløp for skattefradrag har økt betraktelig, nå kan du få inntil kr 50 000 trukket fra inntekten din. Husk at du må oppgi personnummer når du gir gaven for å få skattefradraget registrert. Les gjerne mer om aktivitetene på neste side.

07.02.2021 18:22

Lønnsomt med grønt skifte på sykehuset i Haydom

Dagfinn Berg var prosjektleder for tre elektrikere og en rørlegger som besøkte Haydom de to første ukene av januar. Rørlegger Gisle Vangberg har skrevet en egen rapport med bilder som er lagt ut på haydom.no. Hovedoppdraget var å kople vannverket i Endagulda til det nasjonale strømnettet styrt av Tanesco. I 30 år har drikkevannet blitt pumpet av dieselaggregat som har løftet vannet 95 m. Deretter har vannet drevet av gravitasjon rent 15 km videre til hospitalet.

07.02.2021 18:09

Rapport 21. januar 20201 fra energiprosjekt for Haydom Lutheran Hospital Vannforsyning

Forfatter: rørlegger Gisle Vangberg
Endagulda er en vannkilde som ligger ca 15km fra Haydom Lutheran Hospital, Manyara, Tanzania.
Vannet fra Endagulda pumpes ca 1,5km og ca 95 høydemeter opp til Binja Hill. Derfra renner vannet med selvfall til Haydom. Det pumpes og vann videre fra Binja Hill til landsbyen Murkuchida ved hjelp av Sol Energi som også er nyinstallert.

25.11.2020 10:05

Minneord om Olav Espegren

For oss i Haydoms Venner var det en trist melding å få at Olav Espegren var gått bort den 7. november 2020.

13.11.2020 12:15

Nyhetsbrev oktober 2020

Les mer om aktiviteter og prosjekter i Haydoms venner

13.11.2020 12:05

Elektrifisering av vannverk

Etter en lang planleggingsperiode er planen nå at vannverket i Endagulda skal være elektrifisert i løpet av januar 2021.

08.04.2020 16:52

100.000 kroner mangler for å fullfinansiere viktig utstyr

Grupper tilknyttet stiftelsen Haydoms Venner har sendt to konteinere til Haydom de siste månedene. Den første konteineren er på plass på CMSC-verkstedet til farmen, og den andre kom til Dar es Salaam i begynnelsen av april og er klar for tolldeklarering.

Ønsker du støtte vårt arbeid?