Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

2 HHB.jpg
8.JPG
5. DSC_8632.JPG
7 Martha IMG_5740.JPG
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

12.02.2018 09:05

Farmen

Mulbadaw Farm er en del av det tidligere 'Hanang Wheat Complex'. Hele komplekset bestod av 7 farmer som hver dyrket hvete på ca. 40 000 dekar. I tillegg ble det etablert et sentralt service- og vedlikeholdssenter, CMSC, 'Central Maintenance and Service Center.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Tomta til skolen har ligget klart lenge, ved siden av jenteinternatet. I denne fasen skal det bygges verksted og klasserom for mekaniske fag.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Haydom lutherske sykehus ønsker alle som er interessert i arbeidet på Haydom hjertelig velkomne. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører.

04.07.2019 15:03

NY CT-MASKIN I HAYDOM

Haydom Lutheran Hospital vil om kort tid motta og installere ny CT-maskin. Denne er ved innkjøp allerede fullfinansiert uten at sykehuset har måttet ta opp lån.

22.06.2019 07:23

Innsamling til ny nyfødtavdeling

Sykehuset i Haydom trenger en ny sengeavdeling for syke nyfødte, blant annet til barn som er født prematurt

06.06.2019 21:44

Årsrapport Dental Unit ved Haydom Sykehus 2018

Av Kristian Storaker Trægde, tannlege
I februar besøkte jeg klinikken i Tanzania og for dem som er interessert gir årets rapport derfra et lite inntrykk av hva som skjer og hvordan tilstanden er ved Dental Unit ved Haydom Sykehus, Mbulu District, Tanzania

07.04.2019 21:31

Medisinsk safari i Tanzania

Et forebyggende arbeid
Tekst og foto: Frode Nordahl

Rehema (36) bor på et avsidesliggende sted uten tilgang til helsetjenester. Nå håper hun på en bedre fremtid for barnet sitt.

07.04.2019 21:26

Tilbake til Haydom Lutheran Hospital etter 27 år

Dagfinn Berg var utsendt av NLM i perioden 1988 til 1991 for å bygge ut anlegget som pumper vann de 16 kilometerne fra vannkilden i Endagulda til HLH. Samtidig arbeidet han med å bygge ut det elektriske anlegget på sjukehuset. Det var penger fra innsamlingsaksjonen Aksjon Håp og støtte fra Norad som muliggjorde disse investeringene.

07.04.2019 21:24

Rektor Antony involvert i trafikkulykke

Rektor Antony Shanguya på yrkesfagskolen reiste den siste uka i mars til Dar es Salaam for å hente bilen som var kjøpt inn til sjåføropplæring i Haydom. Pengene var samlet inn i Kvinesdal og i Søgne.

06.01.2019 21:16

Juleaksjoner for ny CT skanner gir gode resultater

Haydoms venner startet en Juleaksjon 8. desember med 30 dagers varighet. 6. januar er det kommet inn kr 48 338. Det er en dag igjen til denne aksjonen avsluttes. Benytt muligheten til å hjelpe sykehuset til å kunne gi en mer nøyaktig diagnose ved bruk av CT skanner. Dette kan gi mer effektiv helsehjelp til flere.

Ønsker du støtte vårt arbeid?