Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana!
[Hjertelig velkommen]

Støtt oss Les mer

5 DSC_8651.JPG
4 Martha_6868.JPG
9 DSC_7579.JPG
9 DSC_7587.JPG
12.02.2018 08:58

Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

09.06.2021 23:28

Farmen

Utviklingsprosjektet Mulbadaw Farm er en Tanzaniansk gård på cirka 57.000 dekar. Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLH Mulbadaw Ltd, og eies av stiftelsen Haydoms Venner.  Hovedproduksjonen på gården er hvete, men det dyrkes også noe mais og saflor. Gården består også av et service- og vedlikeholdssenter.

12.02.2018 09:07

Skole/utdanning

Stiftelsen Haydoms venner har gjennom flere år bidratt til bygging og drift av yrkesfagskolen i Haydom. Vår økonomiske støtte avsluttes 31.12.202, slik at vi kan konsentrere oss om å støtte sykehuset best mulig.

13.04.2018 12:50

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

12.02.2018 08:59

Reise til Haydom

Det er mange som ønsker å arbeide på Haydom lutherske sykehus. Det gjelder både medisinsk personell av alle kategorier og andre som kan tenke seg at de kan bidra med noe i den mangfoldige virksomheten som sykehuset utfører. Kontakt sykehuset på e-post hvis du har spørsmål om å bidra med arbeid.

07.02.2021 18:22

Lønnsomt med grønt skifte på sykehuset i Haydom

Dagfinn Berg var prosjektleder for tre elektrikere og en rørlegger som besøkte Haydom de to første ukene av januar. Rørlegger Gisle Vangberg har skrevet en egen rapport med bilder som er lagt ut på haydom.no. Hovedoppdraget var å kople vannverket i Endagulda til det nasjonale strømnettet styrt av Tanesco. I 30 år har drikkevannet blitt pumpet av dieselaggregat som har løftet vannet 95 m. Deretter har vannet drevet av gravitasjon rent 15 km videre til hospitalet.

07.02.2021 18:09

Rapport 21. januar 20201 fra energiprosjekt for Haydom Lutheran Hospital Vannforsyning

Forfatter: rørlegger Gisle Vangberg
Endagulda er en vannkilde som ligger ca 15km fra Haydom Lutheran Hospital, Manyara, Tanzania.
Vannet fra Endagulda pumpes ca 1,5km og ca 95 høydemeter opp til Binja Hill. Derfra renner vannet med selvfall til Haydom. Det pumpes og vann videre fra Binja Hill til landsbyen Murkuchida ved hjelp av Sol Energi som også er nyinstallert.

25.11.2020 10:05

Minneord om Olav Espegren

For oss i Haydoms Venner var det en trist melding å få at Olav Espegren var gått bort den 7. november 2020.

13.11.2020 12:15

Nyhetsbrev oktober 2020

Les mer om aktiviteter og prosjekter i Haydoms venner

13.11.2020 12:05

Elektrifisering av vannverk

Etter en lang planleggingsperiode er planen nå at vannverket i Endagulda skal være elektrifisert i løpet av januar 2021.

08.04.2020 16:52

100.000 kroner mangler for å fullfinansiere viktig utstyr

Grupper tilknyttet stiftelsen Haydoms Venner har sendt to konteinere til Haydom de siste månedene. Den første konteineren er på plass på CMSC-verkstedet til farmen, og den andre kom til Dar es Salaam i begynnelsen av april og er klar for tolldeklarering.

04.02.2020 21:21

MANGE STØTTESPILLERE TIL ENDAGULDA-PROSJEKTET

Kontaineren med utstyr som trengs for å fornye og rehabilitere vannverket i Endagulda ble sendt til Haydom i slutten av januar. Prosjektet tjener flere formål:
Det nasjonale strømselskapet Tanesco har lovt å forlenge strømnettet fram til vannkilden i Endagulda. Planen er at dette skal skje i løpet av 2020 slik at pumping av vann med diesel skal erstattes av grønnere energi i form av elstrøm.
Vannpumping fra Endagulda til HLH har fungert veldig bra i 30 år. Dagfinn Berg som var ansvarlig for mye av anleggsarbeidet for 30 år siden, har en sentral rolle i fornyingsarbeidet slik at nyere deler av anlegget kan fungere i mange å framover.
Prosjektet bidrar til reduserte driftsutgifter på HLH ved at strøm erstatter diesel til vannpumping, at LED-lys vil erstatte vanlige lyspærer i utelyset på HLH (et tilleggsprosjekt til Endagulda) osv.

Ønsker du støtte vårt arbeid?