Laster Om...

Om sykehuset

Haydom Lutheran Hospital (HLH) er et sykehus som eies og drives av Mbulu bispedømme av den evangelisk lutherske kirken i Tanzania.

HLH har et tett samarbeid med Kirkens nødhjelp, som koordinerer samarbeidet med den Norske ambassaden i Dar es Salaam og Norad. Sykehuset har fått ny årlig støtte fra Norad i perioden 2019-2022. Dr. Paschal Mdoe er sykehusets direktør.

Sykehuset ligger i Manyara regionen i den nordre delen av Tanzania, og er klassifisert som et nivå 2 regionalt referanse sykehus.
HLH ble bygget i 1954 og har et opptaksområde på ca 2 000 000 mennesker, det rommer nå ca 450 senger på sine avdelinger, og det er ca 100 000 innlagte pasienter hvert år, og ca 100 000 polikliniske konsultasjoner.

Haydom sykehuset har ansvaret for 20 mor-barn klinikker som bemannes hver måned av helsearbeidere fra sykehuset. Arbeidet her består av vaksinering og oppfølging av ca 80 000 barn i alderen 0-5 år, samt ca 27 000 mødre og gravide. 21 av helsestasjonene kan nås med bil, og 5 helsestasjoner nås bare med fly (MAF).
Hvert år fødes ca 4000 barn inne på sykehuset, og like mange fødes i området rundt Haydom sykehuset, det være seg hjemme eller på små fødestuer (health centers).
Sykehuset drifter også tre mindre helsesentre i området rund Haydom.

I 2007 åpnet Amani ward. Dette er en avdeling med 12 senger og her gis det en behandling over 6 uker for å behandle alkoholavhengighet.
Sykehuset inneholder kirurgisk- og medisinsk avdeling, akuttmottak, intensiv, operasjon, øye, gyn- føde- og barselavdeling, barne- og nyfødtavdeling.
Sykehuset har også serviceavdelinger som laboratorium, røntgen, apotek, vaskeri og systue.  

Sykehuset har også egen teknisk avdeling som består av teknisk, medisinteknisk, elektro, verksted og forsyningsavdeling

  • Det er 650 studenter fra Haydom Institute of Health Sciences (HIHS) som bruker sykehuset som opplæringssykehus. Ved HIHS utdannes sykepleiere, clinical officers, bioingeniører og apotekteknikker
  • Haydom sykehuset har i dag 400 ansatte.
  • Sykehuset har et eget styre som består av leder og 13 styremedlemmer.