Laster Bygg for mor og barn...

Bygg for mor og barn

Det bygges nytt bygg for mor og barn på sykehuset i Haydom. Med beskjedne ressurser hjelper sykehuset i dag over 3500 fødende årlig.