Laster Mye har skjedd de siste årene...

Mye har skjedd de siste årene

Barnesykepleier Bente Løvdal var første gang på Haydom i 2004. Hun kom tilbake til HLH i månedsskiftet mai/juni sammen med to andre sykepleiere fra Søgne. I løpet av 19 år hadde det skjedd positive endringer på nyfødtavdelinga.