Laster Julehilsen...

Julehilsen

Haydoms venner ønsker å takke for alle gaver og annen støtte til sykehuset Haydom Lutheran Hospital og Mulbadaw farm i året som har gått. Vi ønsker dere alle en velsignet jul og et godt nytt år.

Hva skjer i Stiftelsen Haydoms venner (SHV)?
SHV legger vekt på å støtte sykehuset i Haydom ut fra de behov sykehuset selv spiller inn til oss. Vi fortsetter med tiltak for å bidra til klimavennlig solenergi som også reduserer sykehusets utgifter. 

Det største prosjektet på sykehuset er byggeprosjektet som blant annet skal gi en ny avdeling for nyfødte, og dette er det et stort behov for.

Byggeprosjekt for nybygg til nyfødt, mor og barn
Sykehuset i Haydom (HLH) har startet byggeprosjektet som skal bidra til at flere kan få behandling, og flere nyfødte og mødre får nødvendige helsetjenester.

Det er 8000 fødsler i året i området rundt Haydom. 3-4000 av fødslene skjer på sykehuset, og det er ikke kapasitet til flere fødsler. Sykehuset trenger oppgradering, mer plass og utstyr for å gi godt helsehjelp.

Sykehuset eier og styrer byggeprosjektet. De har engasjert ingeniører og arkitekt, og har også skrevet kontrakt med entreprenør etter å ha utlyst et anbud.  Sykehuset har også skaffet penger til oppstart av byggeprosjektet, men har behov for støtte for videre finansiering av byggeprosjektet. Budsjettet for byggeprosjektet er 20 millioner norske kroner.

Avtale med Prosjektgruppen AS
Prosjektgruppen AS er engasjert av Haydoms venner for å bidra med faglig kompetanse. De vil sammen med styret i SHV se til at gavene blir brukt til det formål de er gitt til. Arbeidstimene som brukes er en gave fra bedriften. Erlend Kleivset fra Prosjektgruppen reiste i oktober sammen med styreleder til Haydom for å sette seg inn i prosjektet. Han vil sammen med styret bidra til å sikre at formål med gavene er ivaretatt og hjelpe oss til å forstå prosessene i byggeprosjektet.

Ressursgrupper
Vi i styret i Haydoms venner opplever et økende engasjement for å bidra til innsamling. En stiftelse har ikke medlemmer, derfor trenger vi engasjerte venner. Det er startet to Haydom-grupper som jobber med planer for å støtte arbeidet vårt. Den ene gruppen jobber med å skaffe større givere. Det krever planlegging og informasjonsmateriell som forteller hva og hvorfor det er behov for nybygg. Den andre gruppen jobber med framsnakking av behovet på sykehuset, konkrete innsamlinger og temasamlinger.

Vi trenger flere Haydom-grupper som finner gode måter å fremsnakke og samle inn penger til Haydom. Det er behov for en basar eller andre gode tiltak i enhver krok. Kanskje vi kan spre dette utover større del av landet?

Kontakt oss gjerne, så koordinerer vi og bidrar til at det starter aktiviteter.

Adventskalender 2023
En av Haydom-gruppene tok initiativ til å lage en adventskalender til inntekt for nyfødt intensivavdeling i nybygget. Trykking og gavene i kalenderen er gitt av bedrifter og privatpersoner. De 500 kalenderne ble solgt raskt med en inntekt på kr 120 000. Vi takker alle som kjøpte kalendere.

En god effekt av kalenderen er at mange flere er blitt venner av Haydoms venner på Facebook og flere følger den nye Instagramgruppen @haydomsvennernorge. Da kan informasjonen framover nå ut til flere.

Basar 13. april 2024 i Langenes arbeidskirke i Søgne
Bestemødre lager basar til inntekt for ny nyfødtavdeling i nytt bygg. Barnebarna lager gevinster og danner et kor som skal synge. Det blir fortellinger om sykehuset i Haydom.

Avtale med Mandal menighet
SHV har en avtale om samarbeid med Mandal menighet. Konfirmanter fra Mandal menighet har gjennom mange år samlet inn til prosjekter i Haydom, de siste årene har gavene samlet inn til ny nyfødtavdeling. To av de som har solgt loddbøker, trekkes ut til en reise til Haydom i skolens vinterferie. I tillegg kan andre konfirmanter og foresatte melde seg på. En ansatt fra GE Healthcare, som er trukket ut fra de som er med på givertjeneste til Haydom, har også deltatt på turene.

Mandal menighet arrangerer hver advent gjennom mange år, en korkonsert i Mandal kirke. Kollekten går til Haydoms venner. I år kom det inn kr 20 000 til nytt bygg.

Reise til Haydom
Høsten 2024 planlegger vi å arrangere en tur til Haydom for alle dere som ønsker en tur som en del av en reisegruppe. Vi vil informere på nettsiden vår, Facebook og Instagram om turen.

Lederutvikling på HLH og avtale med AFF
Åge Tøssebro, som er ansatt i AFF (Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole), jobber med organisasjonsutvikling og er engasjert av HLH for lederutvikling. Haydoms venner inngår en fire-parts intensjonsavtale med HLH, Kirkens nødhjelp (KN) og Åge Tøssebro. Han har hatt et 2-ukers opphold i Haydom for å gjennomføre en evaluering av lederstrukturen.

Nye solcelleanlegg
Det er installert solcelleanlegg på Mulbadaw-farmen med økonomisk støtte fra tilsatte på GE Health Lindesnes. Det forenkler arbeidet til administrasjonen på farmen at de har fått pålitelig strømforsyning og nå kan arbeide mer effektivt.
Tre klasserom på sykepleieskolen på Haydom har fått belysning med støtte fra studenter på Universitet i Stavanger. Stabil strøm oppmuntrer de flere hundre studentene til å studere i fred og ro.
Begge anleggene som er levert av et firma i Haydom, har fungert ypperlig etter at de ble installert i høst.

Jordraset på Hanang-fjellet
Etter flere år med tørke, har deler av Øst-Afrika de siste månedene blitt rammet av kraftig regnskyll. Lørdag 2. desember kom det et kraftig regnvær oppe i Hanang-fjellet som kan sees fra Haydom. I regnværet som fulgte omkom minst 65 mennesker. Bare i landsbyen Katesh som ligger langs veien mellom Babati og Haydom, ble 6500 mennesker husløse.
Landsbyen Gendabi som ligger 20 km unna, ble også hardt rammet. Her ligger en helsestasjon som fikk medisiner og annet utstyr fra HLH. Staben her hadde det travelt med å hjelpe folk til å kom i gang igjen etter flommen.

Mer informasjon på

Sykehuset trenger oss som faste givere for å ha mulighet til å planlegge fremtidige prosjekter. Støtt oss gjerne på denne siden.

Hilsen
Kari B. Kleivset
Styreleder

Ny Instagramkonto

Haydoms venner trenger å nå ut med informasjon for å øke støtten til sykehuset. Vi har derfor opprettet en instagramkonto for å nå ut til flest mulig.

@haydomsvennernorge