Stiftelsen Haydoms Venner

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

Stiftelsens hovedmål er å sikre en stabil drift av sykehuset. Den tar også del i andre prosjekter som er nært knyttet til sykehuset og som har betydning for sykehusets økonomi og utvikling.

Stiftelsen Haydoms venner ber om din støtte til å sikre en stabil drift av sykehuset. Stadig utbrudd av epidemier og feilslåtte avlinger med etterfølgende katastrofer gjør at den økonomiske sikkerheten til tider er meget ustabil.

Sykehuset vil i mange år trenge økonomisk støtte før det kan bli selvhjulpen. Vi i Haydoms venner har sagt ja til ufordringen: Sikre sykehusets videre drift. Nå utfordrer vi degsom får denne informasjonen til å bli med oss i dette arbeid. Sykehuset trenger din hjelp.

Stiftelsen Haydoms Venner er et nettverk av enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å være med å sikre drift og utvikling av Haydom ved å bygge opp et sikkerhetsfond for sykehuset samt å delta i prosjekter nær knyttet til dette. Vi inviterer deg til å bli med. Se forøvrig stiftelsens vedtekter.

Enkeltgaver

Gaver til Haydom kan nå gis ved bruk av Vipps på nummer 115588, på kontonummer 28011330373 eller på eget nettskjema her 

Fast giver

Dersom du har lyst til å bli fast giver, ta kontakt med Stiftelsen Haydom Venner i Mandal.Vi registrerer deg gjerne som fast giver enten med avtalegiro eller om du ønsker å få tilsendt girohefte. Gaver til Stiftelsen Haydoms Venner er fradragsberettiget.

Foretaksinformasjon: Org.nr.: 985 211 922 Stiftet 2002, registrert 30. jan. 2003

Styreleder:

Kari Brunvatne Kleivset, Søgne

Styremedlemmer:

Thore Westermoen, nestleder

Egil Velde, farmengruppa

Hilde Berg Bentsen, turansvarlig

Ellen Johanne Skofteland, kontakt med givere

Tore Askildsen, styremedlem

Del