Skole/utdanning

Stiftelsen Haydoms venner har gjennom flere år bidratt til bygging og drift av yrkesfagskolen i Haydom. Vår økonomiske støtte avsluttes 31.12.2020, slik at vi kan konsentrere oss om å støtte sykehuset best mulig.

24.03.2013 09:01

Stor dugnadsinnsats for Haydom

En onsdag i juni var det stor dugnadsaktivitet i Lyngdal for Haydom.En seks meter lang container ble lastet med diverse maskiner og utstyr.

24.03.2013 09:09

Entreprenørkursene har vært en suksess

Millicent Kadioli, bildet, har ledet kursene med stor faglig dyktighet og smittende entusiasme.

24.03.2013 09:15

Kontrakt på bygging av verksted signert

Arbeidet med den nye yrkesfagskolen på Haydom har tatt et stort skritt framover. Det er gravd ut masse og kjørt på stein til fundamentet for den nye verkstedsbygningen. Lastebilen til sykehuset har tatt den første turen til Arusha som ligger 300 km unna for å kjøpe inn sement og støpejern.

24.03.2013 09:17

Sandnes VGS gir stipend til jenter

”Tusen takk for støtten jeg har fått slik at jeg kan begynne på videregående skole”. Dette sier Pascalina Daresa som er ei av jentene som har fått stipend av de pengene som elever ved Sandnes videregående skole samlet inn i fjor høst.

24.03.2013 09:18

Prosjektplan

Styret for Stiftelsen Haydoms venner har nå godkjent de endelige planene for bygging av yrkesfagskole i Haydom og gitt klarsignal til å sette i gang første fase av arbeidet.

24.03.2013 09:20

God fremdrift for Haydom Yrkesfagskole

Forberedelsene til å starte opp yrkesfagskolen på Haydom i januar 2012 går etter planen.

Del