Sandnes VGS gir stipend til jenter

”Tusen takk for støtten jeg har fått slik at jeg kan begynne på videregående skole”. Dette sier Pascalina Daresa som er ei av jentene som har fått stipend av de pengene som elever ved Sandnes videregående skole samlet inn i fjor høst.

Hun tilhører datogafolket som tradisjonelt har vandret rundt med dyreflokkene sine i nordre Tanzania. Faren har fem koner, og Pascalina forteller at det er mange av hennes søsken som har måttet avbryte skolegangen før de er ferdig med grunnskolen. Hun fikk heller ikke fortsette på skolen etter at hun var ferdig. Etter to års ventetid søkte hun så Haydom Lutheran Hospital om stipend.

Det var en stor overgang for henne å flytte til Genda Secondary School i Mbulu som ligger nesten 100 km unna hjemstedet. Det er en utfordring for henne at det undervises på engelsk. Pascalina er fylt 19 år, men som mange andre elever i den videregående skolen i Tanzania strever hun med å forstå undervisning på engelsk. Hun har et press på seg for å følge med, for datautskriftene to ganger i året avgjør om hun får fortsette neste skoleår.

Piscalina har begynt på en privat skole der skolepenger og utgifter til internat koster ca 3000 kr i året. Når hun og andre får støtte fra Maseawjenda- komitéen (som betyr den gode hyrde), er målet at de skal være i stand til å fullføre alle fire år i den videregående skolen.

Det kommer mange skolesøknader til Maseawjenda-komitéen på Haydom. I 2009 ble det utdelt stipend til i alt 61 studenter. John Samu som arbeider på regnskapskontoret på Haydom forbereder stipendsøknadene. Til sjuende og sist er det en komité med 15 medlemmer som tildeler stipend til de heldige mottakerne.

Del