Prosjektplan

Styret for Stiftelsen Haydoms venner har nå godkjent de endelige planene for bygging av yrkesfagskole i Haydom og gitt klarsignal til å sette i gang første fase av arbeidet.

Tomta til skolen har ligget klart lenge, ved siden av jenteinternatet. I denne fasen skal det bygges verksted og klasserom for mekaniske fag. Klasserommene skal også kunne brukes til ulike kortkurs. Utstyr skal kjøpes inn og det skal også bygges en rektorbolig i denne fasen. Se hele prosjektplanen nedenfor. Det er samlet inn kr 400 000 og i tillegg har vi fått tilsagn om kr 100 000 til utstyr fra Rotary i Mandal. Skolegruppa setter nå i gang tiltak for å samle inn det resterende beløp man må ha for å fullføre denne byggefasen.

Last ned prosjektplanen (wordfil)

Del