Kontrakt på bygging av verksted signert

Arbeidet med den nye yrkesfagskolen på Haydom har tatt et stort skritt framover. Det er gravd ut masse og kjørt på stein til fundamentet for den nye verkstedsbygningen. Lastebilen til sykehuset har tatt den første turen til Arusha som ligger 300 km unna for å kjøpe inn sement og støpejern.

Kontrakten for å reise verkstedsbygget har gått til en sørafrikaner. Han har tidligere vært engasjert av kulturprogrammet på Haydom der han har gjort en god jobb.

De vedlagte tegningene av verkstedsbygningen er blitt til i et nært samspill mellom fagfolk på Haydom og skolegruppa i Norge. Et tegneprogram der tegningene lett kan overføres elektronisk har vært et godt planleggingsmiddel. I denne endelige versjonen er det gjort noen små justeringer, blant annet har kontoret fått bedre tilgjengelighet.

Del