God fremdrift for Haydom Yrkesfagskole

Forberedelsene til å starte opp yrkesfagskolen på Haydom i januar 2012 går etter planen.

1. mars ble det holdt styremøte på Haydom for Haydom Vocational Training & Entrepreneurship Centre. Dette er skolens navn på engelsk. Pensum for første års grunnkurs i mekaniske fag er nå godkjent. Seinere i mars gjorde skolegruppa på Agder vedtok om å forberede oppstart av skolen i 2012.

Lærere tilknyttet til Lister vgs, avdeling Lyngdal, koordinerer innkjøp av maskiner og utstyr til skolen. De har inntil 200.000 kr å handle for. Dette beløpet er samlet inn av Rotary-avdelingen i Mandal samt av Lions-grupper i Agder og Rogaland. I tillegg er det skaffet noe brukt utstyr.

I løpet av våren skal tre personer oppnevnt av skolestyret på Haydom lede prosessen med å rekruttere en rektor til skolen. De vil også oppsøke skoler i regionen for å søke etter den rette kandidaten. Rektor vil også få et ansvar for å skaffe noe inntekter for å dekke skolens driftsutgifter.

Del