Kort historikk

Haydom Lutherske sykehus (HLH) ble bygd i 1953 av Norsk Luthersk Misjonssamband etter forespørsel av de daværende myndighetene.

På den tiden bodde det nesten ingen mennesker i området, vesenetlig på grunn av stor tetthet av tze-tze fluer. Etter skogshogst som utryddet det meste av de farlige fluene var det et sterkt ønske om å utvikle området. Sykehuset, med 50 senger, skulle være en viktig drakraft  i denne prossesen. Haydom ligger ca. 80 km sø-vest for distrikthovedstaden Mbulu og ca. 300 km sør-vest for Arusha som er den største byen i denne delen av Tanzania.

Den lokale kirken, the Evangelical Lutheran Church of Tanzania,(ELCT), Mbulu Synod , overtok som eiere i 1963. in 1963. Hospitalet styres av Medical Board, et styre som velges av generalforsamlingen i Mbulu bispedømme.

In 1967 ble sykehuset utvidet til 25o senger. Den daværende presidenten i Tanzania, J.K. Nyerere, stod for den offisielle åpningen. I 1983 kom det en ny utvidelse med en moderne bygning med laboratorieum og barneavdeling. Begge de to siste utvidelsene var mulige takket være pengestøtte fra utlandet. Idag har HLH totalt 350 senger, men det er for vanligvis 400 inneliggende pasienter hver dag. Sykehuset har vært endel av Tansanias sentrale helseplan siden 1967. Haydom ligger i det sør-vestre hjørnet av Mbulu distrikt og grenser mot 4 andre distrikt i regionen. Det kommer pasienter fra alle disse distriktene til HLH, dvs. ca 400000 mennesker betjenes av sykehuset.

Del