Farmen

Utviklingsprosjektet Mulbadaw Farm er en Tanzaniansk gård på cirka 57.000 dekar. Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLH Mulbadaw Ltd, og eies av stiftelsen Haydoms Venner.  Hovedproduksjonen på gården er hvete, men det dyrkes også noe mais og saflor. Gården består også av et service- og vedlikeholdssenter.

Informasjon om gården

Historie

Mulbadaw Farm er en gård som er en del av det tidligere 'Hanang Wheat Complex' i Tanzania. Hele komplekset bestod tidligere av syv farmer som hver dyrket hvete på ca. 40 000 dekar. I tillegg har det blitt etablert et sentralt service- og vedlikeholdssenter, Central Maintenance and Service Center (CMSC) på Mulbadaw Farm.

Komplekset ble etablert tidlig på 1970-tallet av den tanzanianske staten med støtte og god hjelp fra Canada. Canadierne bidro både økonomisk og med fagpersonell. Da produksjonen var på det høyeste produserte disse syv farmene cirka 3/4 av behovet for hvete i Tanzania. Canada trakk seg ut av prosjektet i 1993, og etter dette var det den tanzanianske staten som selv stod for driften av farmene. Slik var det fram til 2003. Denne høsten, 2003, vedtok de tanzanianske myndighetene å selge - privatisere - hele komplekset.

Haydom Lutheran Hospital, HLH, hadde på dette tidspunktet vært drevet i nær 50 år. I løpet av denne perioden hadde HLH markert seg som et av de beste sykehusene i landet, og i tillegg hadde de vært veldig aktive i mange typer samfunnsbyggende arbeid i regionen. HLH fikk forespørsel fra statsministeren om sykehuset var interessert i å overta en av de store hvetefarmene. Avstanden mellom sykehuset Haydom og gården Mulbadaw er 45 kilometer. I 2004 ble det inngått en leieavtale for en liten del av farmen, og det ble sådd vel 4000 dekar hvete på Mulbadaw. I februar 2005 ble det skrevet kontrakt om kjøp av hele Mulbadaw Farm - totalt 53 000 dekar. 

Gårsdriften

rden eri dagpå 57.000 dekar, noe som tilsvarer halve arealet til Klepp kommune. Arealet som det produseres på i2021,tilsvarer arealet av Rennesøy.Hovedproduksjonpå gården er hvete, men det dyrkes også noe mais og saflor.Totalt produseres det cirka 100 000 tonn hvete i Tanzania. 5000 tonn av dette produseres på Mulbadawfarm, altså fem prosent av totalproduksjonen i landet. Tanzania produserer selv bare cirka syv prosent av hveten som forbrukes i landet, det er med andre ord etstort potensialfor å øke produksjonen og begrense import. Gården samarbeider medSokoineUniversityofAgriculturei Tanzania og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås i Norge. Drømmen er at MulbadawFarm skal bli en såkalt «modellfarm» innen bærekraftig storskala matproduksjon i Øst-Afrika. 

Eiere, styre og arbeidsgrupper

Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLHMulbadawLtd, og eies av stiftelsen HaydomsVenner.

Farmgruppen har en representant i styret i stiftelsen Haydoms Venner: Martin Haugeland

Styret i HLH Mulbadaw Ltd:

 • Isaack Malleyeck
 • Doreen G. Ndossi
 • Alphonce Munyaw
 • Kari Kleivset
 • Martin Haugeland
 • Lars Olav Eik
 • Toralf Rugland, styreleder

Farmgruppen:

 • Egil Velde 
 • Toralf Rugland 
 • Martin Haugeland
 • Per Morten Føyen 
 • Joar Haga  
 • Jøran Halsne 
 • Jan Sørbø  
 • Tobias Kvalserud
 • Konrad Skulstad

Artikkel i Jærbladet september 2021.

IMG_0184-kopi.jpeg
Meg i åkeren (1).jpg

Besøk vår Facebook-side: https://www.facebook.com/HLHMulbadaw 
 System.InvalidOperationException: Nullable object must have a value.  at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)  at System.Nullable`1.get_Value()  at ASP._Page_Views_Shared_leblender_image_cshtml.Execute() in c:\UmbracoHugo01\Umbraco\Views\Shared\LeBlender\Image.cshtml:line 20
15422

Sist oppdatert: 25.1.2023

Del