CT skanner til sykehuset

Kritisk behov for ny CT skanner til Haydom Sykehus

I 2005 - i forbindelse med 50-års jubileet til sykehuset – donerte Haydoms Venner en CT skanner til sykehuset. Denne maskinen gjorde det mulig for sykehuset å utføre utallige nøyaktig analyser og diagnoser til glede for både pasienter og institusjon. I dag, 13 år senere, må dessverre sykehuset erkjenne at maskinen har en så stor feil at den ikke lar seg reparere.

Antall pasienter som i dag diagnostiseres ved bruk av CT skanneren er rundt 1000 årlig. Dette representerer en betydelig del av de tjenestene og behandlingene sykehuset utfører. CT-skanneren gjør det mulig å gjennomføre nøyaktige diagnoser som reduserer både tid og kostnader til pasienten - og forbedrer således kvaliteten og effektiviteten i helsetjenestene som sykehuset tilbyr. Som Dr. Hayte, leder for kirurgisk avdeling og ansvarlig for nevrokirurgisk tjenester, uttrykker det;

CT-skanneren er et meget pålitelig diagnostisk verktøy, spesielt for intrakraniell patologi. CT-skanneren er avgjørende for nøyaktig beslutningstaking i kirurgisk intervensjon. Når ikke CT’en fungerer er de fleste av de nevrokirurgiske prosedyrer som kan gjøres med nøyaktighet ikke lenger så lett mulig.Dr. Hayte, leder for kirurgisk avdeling

Ønsker du å støtte arbeidet for ny CT-skanner?

Ved å nå mobilisere ressurser blant alle våre venner rundt om i verden, håper vi at sykehuset snart vil kunne få en ny CT skanner igjen - og kunne fortsette det viktige og livreddende arbeid for lokalsamfunnene i regionen. Vi oppfordrer alle og enhver til å støtte vår kampanje, og også videreformidle oppfordringen til nye nettverk. Vårt mål for kampanjen er å samle inn 3,5 millioner kroner.

Med den negative virkningen på evnen til å diagnostisere og dermed påta seg ytterligere behandlinger av pasienter, blir den total effekten av situasjonen alvorlig, også med tap av liv som et resultat. Haydom, som ligger avsides i forhold til de store sentra, i et område med lav levestandard og mange fattige, er det ikke overkommelig for de fleste å reise lange avstander for å få helsetjenester. Derfor er en CT skanner i Haydom unik og gjør viktige behandlinger rimelige og tilgjengelige for lokalsamfunnene.

Sykehuset har i dag et kompetent team av leger, teknikere og operatører av en CT skanner. Hans Tore Frydnes (leder for medisinsk service, hematologi og onkologi, Stavanger Universitetssykehus) uttrykte følgende da han nylig besøkte sykehuset:

Det er imponerende å se hvordan dere har klart å betjene og vedlikeholde maskinen over alle disse årene. Virkelig imponerende, vær stolt av det.Hans Tore Frydnes

Med en ny CT skanner på plass, er det videre viktig at sykehuset fortsetter å fokusere på kompetanse på å operere og vedlikeholde en slik ny maskin. Videreutdanning av personalet er nødvendig innen ny teknologi, kliniske tjenester og operasjoner. Opplæring i bruk av maskinen vil bli gjennomført ved formell utdanning, «på-jobb-trening», samt ved et samarbeid med eksterne institusjoner og utvekslingsprogrammer (Stavanger Universitetssykehus eller andre).

Del