Veldedighetspris til Lilli Ann

Torsdag 14. mars fikk hun utdelt en pris i Mandal på 10.000 kr for det frivillige arbeidet hun utfører. Hun kom nylig tilbake fra et tomånedersopphold der hun hadde varierte arbeidsoppgaver både på Haydom Lutheran Hospital og i landsbyen.

Lokalt i Mandal gjør hun en stor innsats for innsamling av strikkekuvøser for tidligfødte og undervektige babyer i området rundt Haydom.

Se reportasje i Lindesnes Avis.

Del