Tilbake til Haydom Lutheran Hospital etter 27 år

Dagfinn Berg var utsendt av NLM i perioden 1988 til 1991 for å bygge ut anlegget som pumper vann de 16 kilometerne fra vannkilden i Endagulda til HLH. Samtidig arbeidet han med å bygge ut det elektriske anlegget på sjukehuset. Det var penger fra innsamlingsaksjonen Aksjon Håp og støtte fra Norad som muliggjorde disse investeringene.

I november 2018 kom Dagfinn tilbake for å gi teknisk assistanse til HLH. Da reiste han sammen med to andre frivillige ingeniører sendt ut som en del av samarbeidsavtalen med Ingeniører uten grenser (IUG). Dagfinn var veldig fornøyd med å komme tilbake til HLH og se situasjonen der. Underveis fra Arusha til Haydom stoppet han i Babati og hadde sammen med representanter fra HLH et møte med ledelsen for kraftselskapet Tanesco. Den positive konklusjonen etter møtet var at HLH kunne sende en søknad til Tanesco om en forlengelse av høyspentledningen fra Haydom og ut til Endagulda. Blir dette prosjektet realisert, vil det kunne redusere både strømutgiftene og dieselforbruket på HLH.

Dagfinn og de to andre IUG-frivillige etablerte i løpet av noen hektiske dager et nært samarbeid med både ledelse og håndverkere på HLH. Det ble satt opp ei prioriteringsliste for nødvendig rehabilitering av det gamle vannpumpeanlegget som har fungert imponerende godt i 30 år. Denne planen gir de tilsatte på HLH ansvaret for ordinære vedlikeholdsoppgaver, mens de IUG-frivillige hjelper til med faglige råd der det kreves oppgradering av utstyret.

Vedlagt bilde fra 1990 av Dagfinn Berg og kona ble tatt da jeg møtte dem på Haydom i 1990. Det andre bildet ble tatt 29. november 2018 da Dagfinn sammen med Daniel Gidaguy og Emmanuel Mighay fra HLH (til høyre i bildet) forhandlet med Tanesco-ledelsen i Babati.

Kristen Fløgstad

Del