Solstrøm på Haydom Lutheran Hospital

18 solceller på taket av gjestehuset på HLH begynte å produsere strøm i slutten av august. Den produserte strømmen blir sendt direkte inn på strømnettet til sykehuset og reduserer behovet for å kjøpe strøm fra den nasjonale leverandøren Tanesco.

Fire medarbeidere i firmaet Nango Solar fra Kenyatrenteopp lokale medarbeideretil å utføre arbeidet.To sveisere fra yrkesfagskolen sveiste rammene som fester ni solcellepaneler på hver side av taket. Penford Magara – til vanlig kalt P G – utførte elektrikerarbeidet ved å trekke ledninger fra panelene og gjennom den røde boksenutenfor gjestehuset. Strømmen blir sendt direkte ut på strømnettetuten å bruke batteriEn liten monitorinne på gjestehuset viser hvormye strøm som blir produsert.

Da systemet ble forklart for staben på gjestehuset, uttrykte en av medarbeiderne stor undring ogkom med kommentaren «Bila kelele»(uten støy). Det er noe av detfantastiske med solstrøm at produksjonenskjer helt lydløst.

Nå skalvi planlegge videreføring avsolprosjektet neste år. Vi vet hvor mye strøm som pilotprosjektet produserer, og vi kjenner kostnadeneSiden forbruket på hospitalet ligger rundt 100 KW, kan det monteresover 300 strømpanel inne på sykehusområdetsom vil produsere effektivt i seks timer.Dersom det skaffes nok penger, kan denne produksjonenerstatte rundt 1/4av dagens strømforbrukved HLH

Det andre aktuelle prosjektet er å pumpe vann til HLH med solenergi på dagtid. Siden dagens pumping skjer ved hjelp avdiesel, vil en overgang til sol ha en veldig godklimagevinst. Pumping med solkraftpå dagtid vil også være svært lønnsomt og føre til reduserte driftsutgifter på sikt. 

Kristen Fløgstad

Del