Solenergi til Haydom

Du kan være med å lyse opp området inne på Haydom Lutheran Hospital.

På bildet ser du et utelys drevet av solenergi som har lyst opp en av klinikkene ved sykehuset i over ett år. For en pris av 6600 kr kan du være med på å betale for et tilsvarende lys. På toppen av stolpen er det et solcellepanel, og LED-pærer styrt av et tidsur sender lyset i begge retninger. Er du interessert i å støtte med sikkerhetsbelysning, kan du ta kontakt med Kristen Fløgstad, kristenflogstad@yahoo.no. Et tilsvarende prosjekt vil bli støttet av Lions Mandals juletreaksjon i desember 2014. 

Inne på sykehusområdet er det et stort behov for å lyse opp og bedre sikkerheten nattestid. I tillegg gir produksjonen av slike lyktestolper inntekter til yrkesfagskolen samtidig som det gir verdifull arbeidstrening for elevene med det som kalles framtidas energikilde i Afrika.  

I tillegg til lyktestolper med utelys, har representantene fra yrkesfagskolen lært å bygge ladestasjoner for ladning av innelamper samt rugemaskiner for kyllinger som er koplet til solcellepaneler.

Del