Solenergi gir billig strøm

Det er gunstig å produsere solstrøm på Haydom som bare ligger fire grader sør for Ekvator og samtidig har et relativt kjølig klima 1750 meter over havet. En tabell på nettet viste at effekten på Haydom er omtrent dobbelt så høy per panel som i Kristiansand.

Pilotprosjektet for solenergi på HLH begynte med 18 solpanel på gjestehuset i 2016. Da gjorde vi de første erfaringene med å levere elektrisk strøm til HLH-nettet. Det neste anleggene ble installert i 2017 og 2018. Alle disse anleggene har produsert elektrisk strøm som blir sendt til det sentrale sikringsskapet for hospitalet. Den produserte strømmen fører til en tilsvarende reduksjon i strømregningene fra det nasjonale strømselskapet.

Vi har etablert et godt samarbeid med firmaet Gadgetronix i Arusha, og de regner med at investeringer i solceller er tjent inn igjen i løpet av åtte år. Det er relativt høye investeringskostnader, men på sikt er det penger å tjene. Det er normalt at en må kjøpe ny omformer (inverter) etter 10-15 år. Solpanelene er garantert å ha en effekt på minst 80 % etter 25 år. Bortsett fra arbeidet med å holde solpanelene reine i tørketida, er det lite vedlikehold.

I 15 måneder kunne vi følge produksjonen til pilotprosjektet online før forbindelsen forsvant. Det var nyttig for alle så lenge som vi hadde denne tilgangen, og det gjorde at vi i Norge begynte å lure på hvorfor solproduksjonen i en periode gikk ned med 30 % enda det var gode solforhold. Grunnen viste seg å være at et tynt støvlag hadde lagt seg på panelene i tørketida. Vasking av panelene ga straks normale resultater.

Omformeren vi installerte i 2017 må erstattes, muligens ble den gamle ødelagt ved det store lynnedslaget som rammet HLH for et par år tilbake. Det er nå et tydelig mål å få alle omformerne online slik at vi kan følge produksjonen fra Norge, men det er minst like viktig at HLH kan utarbeide statistikk og beregne innsparingene ved å ha 88 solcellepanel i drift.

Et framtidig prosjekt vi vurderer er å forsterke og bygge et nytt tak over det sentrale sikringsskapet til hospitalet. Det nåværende taket er ikke tett, og med et sterkere tak er det et naturlig sted å plassere flere klimavennlige solpanel. Noen kan gi strøm til å lade et batteri som kan levere strøm til sikkerhetslys på HLH. Vi sjekker nå nærmere hvordan den aktuelle omformeren virker, for det store målet er å produsere mer solenergi som kan redusere driftsutgiftene til HLH.

Kristen Fløgstad

Del