SØKNAD TIL NORAD OG NY TIÅRSPLAN

Norsk støtte  har i mange år vært avgjørende for å holde oppe et godt tjenestetilbud på Haydom Lutheran Hospital (HLH).

Det er igjen signaler om at norske myndigheter ikke kan dekke reine driftsutgifter. Dette kan være noe vanskelig å forstå for en god del nordmenn siden Haydom ligger i et ressursfattig område i Tanzania der de fattigste sliter med å betale sjukehusregninger. Den økonomiske situasjonen ved hospitalet har i mange år vært krevende, men i 2020 og 2021 klarte HLH for første gang på flere år å drive i balanse. Programmet tryggere barnefødsler (Safer Births) var med å sikre at budsjettet gikk i balanse i fjor.

Inntektene fra pasientbetaling har økt de siste åra, og i 2017 oversteg disse for første gang Norad-støtten. For å sikre HLH-tjenestene framover, legges det i neste tiårsplan opp til at andelen inntekter betalt av pasienter vil øke fra 42 % til 55 %. For å lykkes med dette er det viktig at antallet pasienter med helseforsikring fortsetter å stige.

Målet er føre en langsiktig økonomisk plan for å skaffe flere bein å stå på og å bli mindre avhengig av norsk støtte. Den kommende tiårsplanen bygger på at tilskuddene fra offentlige myndigheter vil gå ned. Det legges opp til at den norske støttens andel av totalbudsjettet vil bli halvert og bare utgjøre 15 % i 2032. Bevilgningene fra den tanzanianske staten forventes også å gå noe ned og er beregnet å ligge på samme nivå som den norske støtten.

Andre strategiske mål:

  • God tilgang på helsetjenester av høy kvalitet.
  • For å sikre høy effektivitet legges det opp til mer digitalisering. Her tenkes det både på personopplysninger og økonomistyring.
  • Forbedre klima- og miljøprofilen. Her har Stiftelsen Haydoms Venner bidratt til et grønnere HLH de siste åra.
  • Å fornye deler av bygningsmassen, men dette er ikke en del av Norad-søknaden.

For å sikre framtidig drift og makte en omstilling, er HLH avhengig av støtte fra Norad i perioden 2023 - 2026. Dermed er det spennende hvor mye HLH vil få tildelt i søknaden for fire nye år.

Kristen Fløgstad

Del