Satser på solenergi i Haydom

I august 2016 starter solenergiprosjektet i Haydom opp med to delprosjekter.

Det skal installeres 20 solcellepanel på taket av gjestehuset med en måler inne i huset for å dokumentere hvor mye solstrøm som blir produsert. Da kan en beregne prisen på denne strømmen sammenliknet med strømmen som blir levert av den nasjonale strømleverandøren Tanesco.

Det andre prosjektet er bygging av en ladestasjon for sollamper på tomta til yrkesfagskolen. Lampene kan leveres inn for ladning om morgenen og hentes på ettermiddagen. Prisen for ladning vil være lavere enn de tilsvarende kostnadene ved å kjøpe parafin til parafinlamper.

Det er Lions i Mandal og speidere i Sør-Trøndelag som har samlet inn penger og finansiert disse prosjektene. Planen er å følge opp med andre solenergiprosjekt neste år. Solenergi har en stor og lovende framtid i Afrika.

Samtidig er det positivt at seks ingeniørstudenter i Trondheim denne våren arbeider med å skrive bacheloroppgaver som har temaer fra Haydom. Noen skriver om den den sentrale strømforsyningen til Haydom Lutheran Hospital, mens andre skriver om alternativ bruk av solenergi til pumping av drikkevann til sykehuset. 

Besøk Elkem Solar

Besøk på Elkem Solar i Kristiansand oktober 2015, f.v. Kristen Fløgstad fra Stiftelsen Haydoms Venner, fungerende sykehusdirektør Emanuel Nuwass, fabrikkdirektør Geir Ausland og biskop Nicolaus Nsanganzelu

Kristen Fløgstad

Del