Samarbeidet med strømselskapet Tanesco

HLH har i flere tiår fått elektrisk strøm fra strømselskapet Tanesco. Det samarbeidet ble enda viktigere i januar 2021 da elektrisk kraft erstatta diesel som energikilde for vannpumping fra Endagulda.

Dagfinn Berg sammen med HLH-ledelsen inviterte i begynnelsen av april representanter fra Tanesco til en gjennomgang inne på hospitalområdet. Det kom to representanter fra distriktskontoret denne gangen. Formålet med møtet var:

  • å utbedre strømnettet slik at forholdene legges til rette for nye bygninger.
  • å bedre elsikkerheten og redusere faren for skader på IT- og strømnettet gjennom nye lynnedslag. Viktig å unngå det som skjedde i januar 2020.
  • å redusere spenningstapet inne på området. Tanesco vil måle dette. For lav spenning utsetter avansert medisinsk utstyr for en sikkerhetsfare.
  • å få et tydelig skille mellom de ulike brukerne slik som HLH, Haydom Institute of Health Sciences (tidligere kalt sjukepleierskolen) og privatboliger inne på HLH-området.

Det har kommet fram at Tanesco for noen år siden bytta ut den opprinnelige transformatoren på 315 kva med en ny transformator med en kapasitet på bare 200 kva. Strømselskapet lover nå å skaffe en ny transformator på 315 kva lik den opprinnelige transformatoren. Det er også foreslått en annen og bedre plassering av denne transformatoren.

Tanesco informerte deltakerne at de i tillegg vil installere en transformator nummer to inne på området mellom den gamle kirka og tomta til forskningsprosjektet. Dette vil redusere spenningstapet, og et nytt strømnett vil gjøre det lettere å føre strøm fram til nye bygninger.

Kristen Fløgstad

Del