REHABILITERING AV HOVEDVANNVERKET TIL HLH

Vannverket fra Endagulda ble bygd ut rundt 1990. Først blir vannet pumpet opp over 80 m fra vannkilden og til pumpestasjonen ved Binja Hill. Etterpå renner vannet i rør de 15 km til Haydom Lutheran Hospital. Vannverket som pumper ca. 120.000 liter vann i døgnet, har fungert imponerende godt i snart 30 år.

Gjennom samarbeidsavtalen med Ingeniører uten grenser Norge, får HLH og Stiftelsen Haydoms Venner gratis konsulenthjelp fra ingeniører som reiser ut på kortvarige oppdrag.  Dagfinn Berg var på Haydom i desember 2018, og han er sentral i arbeidet med å legge planer for de kommende månedene. Han har en spesiell god bakgrunn for å gjøre dette arbeidet siden han rundt 1990 var engasjert med å bygge ut vann- og strømforsyning til HLH.

Mange av dagens rehabiliteringsplaner ble diskutert da tre representanter fra IUG var på Haydom i begynnelsen av desember 2018. Sammen med medarbeidere fra HLH møtte de representanter for det nasjonale kraftselskapet Tanesco i Babati. Det ble konkludert med at HLH burde sende en søknad til Tanesco høsten 2019 om å forlenge høyspentnettet fram til pumpestasjonen på Binja Hill. I mange år har to dieselaggregat vekslet på å pumpe drikkevannet. En overgang til elektrisk energi vil spare driftsutgifter ved hospitalet og redusere klimautslippet.

Firmaet Grundfos Norge har donert to pumper med tilleggsutstyr som skal erstatte de fire nåværende pumpene. De nye pumpene skal sendes i en konteiner fra Norge i oktober. Planen er at pumpene sammen med nye rør og vannmålere kan bli montert i løpet av ett døgn. Fordi det er vanntanker inne på sykehusområdet, fører denne ekstrakapasiteten til at en ikke trenger å stenge vanntilførselen til avdelingene ved HLH.

I alt er det åtte delprosjekter som er planlagt gjennomført det nærmeste året. Det aller meste går på rehabilitering av vannverket, men det er også noen energiprosjekt. Et mindre, men viktig prosjekt er å tette vanntankene inne på HLH-området for å unngå at fugleskitt kan trenge inn i drikkevannet. 

Dette er gledelig at dette prosjektet som inneholder mye vedlikehold har fått god økonomisk støtte. I slutten av juni kom en hyggelig e-post som fortalte at søknaden til Rambøll-fondet i Danmark var innvilget fullt ut med i alt 445.000 kr. Det gir gode muligheter for handling.

Det gjenstående beløpet på 150.000 kr fra elevinnsamlingen ved Mandal vgs i fjor høst kommer godt med nå. Lions Club Mandal og GE Healthcare har også gitt god støtte. Ellers er det hyggelig at prosjektet har fått inntektene fra kollekten ved speidernes årlige lysmesse i Nidarosdomen både i 2018 og 2019.

Kristen Fløgstad

Del