Rapport 21. januar 20201 fra energiprosjekt for Haydom Lutheran Hospital Vannforsyning

Forfatter: rørlegger Gisle Vangberg
Endagulda er en vannkilde som ligger ca 15km fra Haydom Lutheran Hospital, Manyara, Tanzania.
Vannet fra Endagulda pumpes ca 1,5km og ca 95 høydemeter opp til Binja Hill. Derfra renner vannet med selvfall til Haydom. Det pumpes og vann videre fra Binja Hill til landsbyen Murkuchida ved hjelp av Sol Energi som også er nyinstallert.

Bakgrunn:

Pumpene som står ved kilden i Endagulda ble installert for mer enn 30 år siden. Det er fire pumper, der to av dem har sluttet å virke, og det fryktes at de to neste vil slutte å virke om ikke lenge. Dette vil da få store konsekvenser for vannforsyningen til Haydom og nærliggende landsbyer og tettsteder.

Pumpene har fram til i dag vært driftet av strøm fra dieselgeneratorer. Dette medfører store kostnader for HLH i utgifter til diesel, transport av dieselen, slitasje på kjøretøy og slitasje på generatorer.

Etter at strømleverandøren, Tanesco (Tanzania Electric Supply Company), nå har bygget linje fra Haydom til Endagulda, vil HLH nå kunne redusere kostnadene forbundet med å få pumpet rent vann til sykehuset.

Hensikt:

Hensikten med energiprosjektet er primært å kunne redusere drifts kostnadene for HLH for vannforsyning, men også å sikre forsyningen av rent vann i mange år framover.

Gjennomføring:

Etter å ha fylt tankene ved Binja Hill og Haydom opp så mye som mulig, kunne vi starte arbeidet med å demontere det gamle pumpe anlegget. Dette anlegget bestod av en 110mm manifoil, der de fire pumpene var koblet til, en vannmåler, tilbakeslagsventil og en trykktank.

Etter det gamle anlegget var demontert, kunne alt av gamle kabler fjernes. Tanesco-strømmen var trukket inn, og installasjon av styresystem fra Grundfos kunne gjennomføres.

Pumpene ble klargjort, og klare til installasjon.

Pumper montert på 54mm kobbermanifoil, avgrening til trykktank, vannmåler, tilbakeslagsventil og 75mm utløp.

Konklusjon:

Pumpene som forsyner Haydom og nærliggende landsbyer og tettsteder med rent vann, var i ferd med å komme til endes av sin levetid. For å sikre vannforsyning til nevnte steder, var det avgjørende at pumpene ble skiftet. Pumpene, to stk SP9-21, med tilbehør ble i sin helhet sponset av Grundfos Norge AS. Som en del av et større energiprosjekt, der den lokale strømleverandøren Tanesco bygget strømlinje til Endagulda, ble det besluttet å skifte pumpene i samme omgang.

Gjennomføringen av dette gikk som det var planlagt, og fredag 8/1-21 kunne vi pumpe rent vann ved hjelp av de nye pumpene drevet av Tanesco-strøm og dieselgenerator ble stoppet. Disse pumper har et trykk på 9bar, og er målt til en vannmengde på ca 10m3/time.

På slutten av prosjektet når alt var ferdig ble stelt i stand en flott feiring ved Endagulda-pumpehus. Der var det til stede representanter fra HLH´s ledelse, involverte håndverkere, prosjektleder Dagfinn Berg og ledere fra de omkringliggende landsbyene. Til tross for at været ikke var helt på vår side, ble det en flott avslutning på et vellykket prosjekt.

Del