QIMT kvalitetsforbedring av medisinsk teknologi

Etter samtaler med sykehusledelsen ved Haydom Lutheran Hospital i 2014 ble det tatt initiativ til et samarbeid mellom sykehuset og Terje Lie, for å “heve” kvaliteten på medisinsk teknisk utstyr, samt alt som omfattes av dette helt inn i den kliniske delen ved sykehuset. Prosjektet fikk navnet QIMT og betyr kvalitetsforbedring av medisinsk teknologi ved Haydom.

Samarbeidet fikk også aksept fra Stiftelsen Haydoms Venner der denne støtter prosjektet øko0nomisk sammen med sykehuset.

Arbeidet ble startet umiddelbart og i løpet av de kommende årene frem til i dag er det etablert en seksjon for medisinsk teknisk teknologi kalt SMT (Section of Medical Technology) i arealer nært det kliniske miljø og behandlingsfløyene. Seksjonen fungerer i egne lokaler bestående av verksted, kontor og systemer for reservedeler og reserveutstyr.

6 stk. konteinere med medisinsk teknisk utstyr (MTU) ble i september 2014 ryddet og sykehuset sitter nå igjen med 3 stk. konteinere som lagerfunksjon for MTU, der alt utstyret er registrert i utstyrsdatabasen som også finnes ved SMT.

Gjennom tiden frem til nå er det opprettet systemer for service og vedlikehold, reservedelslager, rutiner for opplæring, bestilling av forbruksvarer og reservedeler fra leverandører i Tanzania, rutiner og regelverk for hva av MTU som er aktuelt for HLH å ta imot fra givere, samt rutiner for krav til omfang av det utstyret som evt. doneres. Dette er noen av de forholdene som er på plass.

I tillegg er det opprette et system fro opplæring av medisinsk personell der dette ivaretas av SMT.

Det er opprettet ny kirurgisk prosedyre fro prostatainngrep basert på bruk av MTU satt sammen ved SMT, ny pasientovervåking ved ICU, osv, osv i løpet av denne tiden.

SMT er for øvrig flyttet ut av teknisk avdeling (Garasjen) og er nå under administrasjon av direktør for medisinske servicetjenester.

I April 2016 hadde HLH besøk av helseministeren i Tanzania og han uttrykte stor tilfredshet med seksjonen SMT og at han kunne observere at MTU fungerte ute i avdelingene. Han ga samtidig uttrykk for at HLH nå skulle være referanse for hans folk i ministeriet og at de skal sendes til Haydom for opplæring i systemene ved SMT for derved å kunne implementere dette ved de øvrige sykehus i Tanzania.

Prosjektet QIMT er planlagt å skulle følge sykehusets 5 årige strategiplan, noe som tilsier enda 3 års utvikling, der Haydoms Venner har vedtatt å støtte dette i de tre årene som gjenstår.  

Del