Positive utviklingstrekk på HLH

Randi Eikeland er leder av flåttsenteret på Sentralsykehuset i Kristiansand og samtidig førsteamanuensis på sykepleierutdanninga ved Universitet i Agder. Hun har i alt hatt åtte kortere og lengre opphold som lege ved HLH. Randi var på Haydom like før koronaen kom i februar 2020 og reiste tilbake i november 20220 sammen med mannen Clas og dattera Oda.

Da hun kom returnerte til Norge denne gangen, hadde hun med seg mange positive inntrykk, og hun trekker i første rekke fram at visittene på avdelingene nå skjer på en mer effektiv måte enn før. Før gikk betjeningen rundt og bar på bunker med papir, og det var ofte vanskelige i en travel hverdag å finne fram de viktige opplysningene. Nå har leger og sykepleiere med seg nettbrett når de går runden. Da er det mye lettere å finne de oppdaterte journalene med røntgenprøver, svar på blodprøver osv.

For det faglige miljøet er det særdeles viktig at legene regelmessig har fellessamlinger tre dager i uka. På disse samlingene går ansvaret på omgang mellom avdelingene for å ta ansvaret for å undervise og informere de andre. Ny informasjon blir ofte etterfulgt av faglige diskusjoner som involverer både spesialister og besøkende.

Det er fortsatt få spesialister på HLH, men det ser ut til å ha skjedd et løft på barneavdelinga. Mye av dette skyldes sannsynligvis forskningsprosjektet rundt tryggere fødsler og samarbeidet med firmaet Lærdal i Stavanger som ser til å ha hatt positive ringvirkninger. En svensk gynekolog var for der samtidig med Randi. Hun brukte en teknikk med vakuum/sugekopper i et forsøk på å redusere antall keisersnitt i forbindelse med fødsler.

Randi er også kjempeglad for at HLH har utarbeidd nye retningslinjer ved epilepsi. Mer moderne medisiner er både tilgjengelige på apoteket og er tatt i aktiv bruk på avdelingene.

Når det gjelder hva hun var mindre fornøyd med, svarer hun følgende:

  • EKG-maskinen er ødelagt og ikke brukt på lang tid. Denne maskinen trenger personalet på HLH for å gi god pasientbehandling!
  • Pleierne ved HLH klarer ikke å få slagpasientene raskt nok opp av senga og ut i aktivitet.
  • Turberkulose-avsnittet er dessverre blitt lagt ned. Samtidig er det positivt at personalet er blitt flinkere til å bruke munnbind når de går visitten.

Randi forteller til slutt at hun vil gå inn i det lokale Haydom-styret for de tilsatte på Sørlandets Sentralsykehus Kristiansand. Dette styret har i mange år hatt et viktig nettverkssamarbeid med HLH.

Kristen Fløgstad

Del