Overgang til solenergi i Haydom

Medlemmer av Ingeniører uten grenser i Trondheim har tatt initiativet til et prosjekt for overgang til solenergi i Haydom.

Den 16. september ble det holdt et informasjonsmøte i Trondheim for ingeniørstudenter som ønsker å skrive bacheloroppgaver om utvalgte temaer i Haydom. Det er enighet om å begynne med vannpumpestasjonen til Haydom Lutheran Hospital, der to dieselaggregater skal erstattes med solceller.

Det kreves høy kompetanse for å bygge et anlegg med styringspanel, solpanel som kan produsere 36 KW og batteripakke som koples inn om natta. Det er betryggende at de to veletablerte trondheimsfirmaene GETEK og InfoTech deltar i prosjektet og at de bl.a. stiller med mentorer for studenter. De to dieselaggregatene som er der i dag skal fortsatt bli stående og kan produsere strøm dersom solstrømmen svikter.

Ingeniører uten grenser vil i samarbeid med Stiftelsen Haydoms Venner arbeide videre med planer og budsjett i høst. Studenter som deltar i prosjektet skal skrive oppgaver januar til juni neste år, og det kan bli aktuelt å gi noen personer tilbud om å reise ned for å installere anlegget til sommeren.

Det er for tidlig å komme med konkrete tall, men alt tyder på at bruk av solceller vil være økonomisk lønnsomt og ha en positiv klimaeffekt. Bedrifter eller enkeltpersoner som er interessert i flere opplysninger, kan ta kontakt med Kristen Fløgstad – kristenflogstad@yahoo.no

Del