Over 243.000 kr. til solenergi fra Mandal Vgs

Elevene ved Mandal videregående skole samlet gjennom "Alternativt Dagsverk" 2017 inn over 243 000 kr. til solenergi i Haydom.

Den 26 oktober 2017 arrangerte Mandal videregående skole det årlige "Alternativt Dagsverk" (AD-dagen). Elevene jobber en dag og får kr. 400 i "lønn" av arbeidsgiver. Elevene tar alle mulige jobber som eks. bilvask, hagerydding, salg av vafler o.a. Resultatet ble hele 243.775 kr.

Under juleavslutningen 21. desember ble sjekken overrakt Stiftelsen Haydoms Venner. De to elevrepresentantene som skal reise til Haydom i februar 2018 overrakte sjekken, som skal gå til solenergitiltak på sykehuset. Elevene er Norhan El-Asbah (t.v.) og Karina Neema Evjen Olsen (t.h.), som skal reise sammen med lærer Tone Lise Hogganvik (midt i bildet).

Pengene skal gå til tre ulike tiltak:

  1. Det skal monteres til sammen 34 store solpanel på to tak i nærheten av gjestehuset. Disse vil i løpet av ett år produsere ca. 18.000 KW solstrøm som vil gå rett inn på nettet til hospitalet. Dette vil redusere strømregninga til HLH med 25.000 kr i løpet av et år. Det er ventet at investeringskostnadene vil være nedbetalt innen 10 år, og etter den tid vil solpanelene fortsette å produsere gratis strøm i 15 år.
  2. 8000 kr vil bli brukt til å fullfinansiere solstrøm til døveskolen i Dongobesh. Etter installering av solceller er det mulig for nattevakta å holde kontroll på de 105 elevene fordelt på 24 rom også når det lokale strømnettet svikter.
  3. Forbedre vannpumping til HLH. Vannkilden ligger i Endagulda og vannpumpestasjonen ligger i Binja Hills. Dette anlegget er nå 30 år gammelt, og deler av anlegget er slitt og med et behov for fornyelse.  Det endelige prosjektet blir bestemt i februar ut fra hvor mye penger og utstyr som blir samlet inn; og ut fra konklusjonene i bacheloroppgavene til de 10 studentene ved NTNU som skriver om dette prosjektet.

Juletreaksjonen til Lions Club Mandal 2017

Lions Club i Mandal bidrar også i stor grad til dette prosjektet med overMandal Vgs Deltakere AD Komite 2017 70.000 kr fra juletreaksjonen i 2017. I tillegg samles det inn penger i Trondheim, og HLH går inn med en egenandel på 10.000 dollar. Firmaet Grundfos har gitt fire nye pumper som skal monteres nede ved vannkilden i Endagulda.

Avslutningsvis bør det nevnes at Haydom Lutheran Hospital (sykehuset i Haydom) og Stiftelsen Haydoms Venner er blitt tilbudt og har underskrevet en toårig intensjonsavtale med Ingeniører uten grenser Norge som åpner for nye muligheter. Denne avtalen gjelder ingeniørtjenester generelt og ikke bare solenergi. 

Kristen Fløgstad - styremedlem Stiftelsen Haydoms Venner

Del