Nyhetsbrev juni 2021

Covid-19 pandemien påvirker oss fremdeles, men vi kan være optimistiske med tanke på at mange i Norge som har eller snart skal få vaksine. På Haydom er de også påvirket av pandemien, men har ikke samme tilgang til vaksine som vi har. Vi kan foreløpig ikke treffe vennene våre i Haydom.
Haydoms venner er svært glad for alle som gir gaver, det kommer stadig inn beløp på konto. En stor takk til alle dere gode givere. Tusen takk for at du er en venn.

Takk for den støtten du gir. Les mer informasjon på www.haydom.no og https://www.facebook.com/HaydomsVenner/. Vi bærer videre sykehusets motto, To His Praise and Glory.

Sykehuset jobber nå med flere planer. Tegninger og prosjektplan for ny nyfødtavdeling er godkjent av sykehusstyret i april 2021. Bygging vil starte opp innen kort tid.

Informasjonssikkerhet for å sikre pasientinformasjon vektlegges i stor grad. Sykehuset vil oppgradere systemer innen strøm og IKT i den grad økonomien tillater det.

Sykehuset ønsker å bedre vedlikehold av maskinelt utstyr som kjøretøy og redskaper. Dette krever både kompetanse og økonomi.

Sykehusledelsen legger planer for fremtidige nybygg på sykehuset. Eksisterende bygninger trenger vedlikehold og modernisering. I tillegg er det trangt om plassen for å gi et godt helsetilbud til det store området sykehuset ivaretar. Arkitektkontoret StavArk i Stavanger samarbeider med sykehuset og Haydoms venner for å lage en slik plan. Prosjektet er ikke beskrevet enda, vi vil gi dere mer informasjon på våre nettsider og på Facebook etter hvert.

Farmen Muldabaw bidrar til mange arbeidsplasser og produserer landbruksprodukter til nasjonalt og lokalt marked. Flere uår har gitt store utfordringer, de trenger fremdeles mye støtte fra Norge for å oppnå et overskudd som kan gi økonomisk støtte til sykehuset.

Sykehuset trenger oss som faste givere for å ha mulighet for å planlegge fremtidige prosjekter. Bruk muligheten for avtalegiro ved å gå inn på vår nettside www.haydom.no/fast-giver

Vi oppfordrer alle til å gi gaver for at sykehuset kan gi den helsehjelp befolkninger har behov for. Bruk gjerne vår nettside www.haydom.no, VIPPS 115588 eller bruk kontonummer 28011330373.
Gaver du gir til Stiftelsen Haydoms venner (SHV) gir skattefradrag. Husk at gaven må minst være kr 500. Maksbeløp for skattefradrag har økt betraktelig, nå kan du få inntil kr 50 000 trukket fra inntekten din. Husk at du må oppgi personnummer når du gir gaven for å få skattefradraget registrert. Les gjerne mer om aktivitetene på neste side.

Nyheter fra sykehuset

Den norske stat gir bistandsmidler til sykehuset i Haydom gjennom NORAD. Den siste 4 års avtalen ble inngått i 2019. NORAD har engasjert Kirkens nødhjelp (KN) til å følge opp avtalen og sykehusets mål og planer. KN jobber nå i samarbeid med sykehuset om å utarbeide en underveisrapport.

Haydoms venner har inngått en samarbeidsavtale med KN og sykehuset for å sikre informasjonsflyt og bidra til at sykehuset blir ivaretatt. Vi har møter 3 ganger i året, dette året er alle møter digitale. Det fungerer svært godt og bidrar til en god dialog.

Dr Paschal Mdoe er fungerende direktør etter at Dr Nuwass er gått inn i stillingen på sykehuset som spesialist i hjernekirurgi. Styret på sykehuset jobber nå med rekruttering av ny direktør. Det skal også tilsettes en ny finansdirektør for sykehuset. Følg gjerne sykehusets nettsted på https://haydom.or.tz/

Haydom Marathon «Run for life»

Sykehuset har i flere år arrangert maraton med navnet «Run for life» til inntekt for prosjekter på sykehuset. Ny nyfødtavdeling har vært mål for innsamling de siste årene. Mange deltakere fra Haydom, også ansatte fra sykehuset deltar her. Det er også flere tilreisende og målet for maratonkomiteen er at «Run for life» skal bli det største og mest besøkte maraton i Tanzania. Deltakeravgift, salg av mat og opphold og ulike artikler bidrar både til inntekt til sykehusets prosjekter og gir lokalsamfunnet noen muligheter. Neste maraton arrangeres i mai 2022.

Konfirmantaksjon 2021

Konfirmantene i Mandal og Holum menighet har samlet inn over 200 000 kroner til ny nyfødtavdeling. Dette er omtrent dobbelt så stor sum som er samlet inn tidligere år. Vi er imponert over innsatsen og takker konfirmantene og deres ledere for denne store gaven som gis til sykehuset. 2 av konfirmantene trekkes ut til å delta på turen til Haydom i vinterferien 2022.

Misjonsprosjekt på KVS Lyngdal

Innsamlingsaksjonen på den kristne videregående skolen KVS Lyngdal til ny nyfødtavdeling på sykehuset i Haydom, gav et svært godt resultat. Elevene har hatt en egen komite hvor de har hatt mange ulike aktiviteter som drive-in basar, panteaksjon, julegavetips, kakesalg og misjonsløp. Fredag 18. juni deltok 2 fra styret i Haydoms venner på en høytidlig seremoni med overrekkelse av gaven på kr 649 932. Se takkevideo fra sykehuset på 

https://drive.google.com/file/d/1h4BNzEuGPGAm5FBDpYTwz46c2XvMsb5o/view

Vann og strømprosjektet

Et prosjekt som avsluttes dette året, er en utskifting av et dieselpumpeanlegg for å pumpe opp vann fra Endagulda til pumpeanlegg drevet av strøm. Dette vil spare sykehuset for kostnader og er et mer miljøvennlig alternativ. Landsbyen Murkuchida har fått vann fra samme pumpeanlegg. For å sikre vannforsyning der, er det installert pumper drevet av solenergi. Prosjektet har også skaffet utstyr for å montere sikkerhetslys på sykehusområdet med LED-lamper drevet av solcellestrøm. Det er installert vannmåler på vanntanker og ved vannkildene. Vanntankene blir tettet for å unngå lekkasjer. Totalt har prosjektet bidratt til at sykehuset har en innsparing på ca 200 000 norske kroner. En stor takk til prosjektledere og støttespillere som gjorde dette mulig. Les mer om prosjektet på www.haydom.no

Samarbeid med næringslivet

Haydoms venner har i mange år mottatt gaver til arbeidet i Haydom fra flere aktører i næringslivet. En stor takk til GE Health i Lindesnes hvor ansatte gir et fast beløp i måneden. I tillegg har bedriften det siste året gitt støtte til strøm og vannprosjektet som ikke innbefatter medisinsk-rettede tiltak på sykehuset.

Vi oppfordrer dere som har en rolle i næringslivet eller kan påvirke noen som er der til å gi støtte til Haydom. Små og store beløp er like verdifulle. Ta gjerne kontakt. Når det blir mulig å reise, kan en tur til dette fantastiske folket også være en mulighet. Vi arrangerer gjerne en tur for en gruppe.

Tur til Haydom

Ja, vi planlegger tur for konfirmanter og foreldre, våren 2022. Gjennom mange år har Haydoms venner arrangert tur i samarbeid med Mandal og Holum menighet.

Representanter for Ingeniører uten grenser (IUG) og de som er tilknyttet strøm og vannprosjektet har reist til Haydom denne våren med ekstra forsikring med tanke på smittefare for Covid-19. Representant for farmengruppen som støtter Muldabaw farm er for tiden i Haydom for å bidra sammen med den daglige ledelsen på farmen.

Når og hvis det blir mulig å reise, kan en tur til dette fantastiske folket også være en mulighet for flere. Vi arrangerer gjerne en tur for en gruppe. Så ta gjerne kontakt.

Yrkesfagskolen i Haydom

Yrkesfagskolen har ingen elever dette året. All aktivitet på skolen opphører nå. Sykehuset har overtatt eiendommen og har en mulighet for å bruke bygningene til sykehusets formål.

Muldabaw farm

Farmen har vært gjennom flere utfordrende år med uår som har medført underskudd. Det har vært jobbet med støtte fra Norge og et lån fra Tanzaniansk bank for å sikre driften. Farmen er omorganisert fra å være en stiftelse til et aksjeselskap for å kunne ta opp lån. Haydoms venner er eier av eiendom og drift av farmen og har styrelederfunksjon for aksjeselskapet. Daglig ledelse på farmen, sykehuset og farmengruppen har også representanter i styret.

Farmengruppen utfører en fantastisk jobb for å bidra til bærekraftig drift, gode arbeidsforhold for mange ansatte og er en viktig faktor i nærmiljøet. Drømmen er at Muldabaw farm skal bli «Modellfarm» innen bærekraftig storskala matproduksjon i Øst-Afrika. Følg gjerne Facebooksiden på https://www.facebook.com/HLHMulbadaw. De trenger fremdeles mye støtte fra Norge.

Samarbeid med Sørlandets sykehus

Styret har et samarbeid med støttegruppen på Sørlandets sykehus. Mange ansatte der gir et fast beløp hver måned. Ansatte med høy medisinsk kompetanse planlegger og gjennomfører prosjekter i samarbeid med ledelsen for sykehuset i Haydom.

Takk for oppmerksomheten, kontakt oss gjerne for spørsmål og innspill

Del