Nyhetsbrev juni 2017

Arbeidet for Haydom er svært mangfoldig med mange venner som bidrar. Nyhetsbrevene framover vil i størst mulig grad prøve å informere om ulike prosjekter og aktiviteter. Send oss gjerne aktuelle saker som kan være med i brevet.

Støtte til sykehusledelsen
Stiftelsen Haydoms venner (SHV) har det siste året jobbet sammen med Kirkens nødhjelp om å løse et behov for en støtte for sykehusledelsen. Det har vært et ønske fra Dr Nuwass å få en person fra Norge som rådgiver for å bygge kapasitet. SHV har jobbet med å finansiere og å finne den personen som kan reise ut og være støtten i 2 år. Dette er et arbeid som har vært høyt prioritert og som nå gir resultater.

Besøk fra Haydom i juni/juli
Gjester fra Haydom er invitert 24. juni til 2. juli som gave til Mama Kari som blir 90 år i august i år. Det er Eliminata Awet som er administrativ leder på 4CCP-kulturseneteret i Haydom og Isaack Murge som er ansatt på 4CCP som kommer. Isaack er tidligere evangelist og en ressurs nede i dalen Rift Valley spesielt med arbeid for folket i landsbyen Endagulda. De skal være i Mandal hos familien Evjen Olsen noen dager, besøker venner i Finsland og reiser via Lysefjorden til Vigrestad.

Besøk av Dr Nuwass fra Haydom i august
Dr Nuwass, direktør for sykehuset i Haydom kommer på Norgesbesøk i august sammen med hans nye «Fundraiser». De vil være med på Kvarsteinstevnet, delta på styremøte med SHV, møte Kirkens nødhjelp i Oslo, treffe farmen-gruppa i Rogaland og treffe venner av Haydom i Mandal, Kristiansand, Stavanger og Oslo.

Haydomkveld i Mandal 30. juni
Det arrangeres en åpen Haydomkveld på Mandal videregående skole30. juni kl 18. Alle er velkommen. De som har reist til Haydom i de siste 10 årene blir spesielt invitert.

Gunnar Eide som er ansatt på Abup på Sørlandet sykehus sammen med Samson som er psykiater fra Haydom Lutheran Hospital forteller om barns oppvekstvilkår og prosjekter som bidrar til å bedre vilkårene. Det blir tid til å mimre om opplevelser fra turene. Anette Solheim Haugen som er solist i Mandal kantori synger. Det blir anledning til å gi en gave til et «Barn i Haydom»-prosjekt

Kvarsteinstevnet 13. august
Kvarsteinstevnet er en årlig storsamling hvor Haydomvenner fra alle kanter samles. Bernt Kvarstein og Jon Terje Ruenes har i mange år tatt initiativ til stevne i hagen ved Kvarstein gartneri. De siste årene er stevnet flyttet inn i Filadelfias store lokaler på Vigeland. I år blir det en stor markering av Mama Karis 90 årsdag.

Haydomkveld på Skjernøy 4.november 2017 kl 19.00
Velkommen til kapellet med utlodning der pengene går til å trygge situasjonen til albinobarna i og rundt Haydom. I Tanzania er det fortsatt overtro der en legemsdel fra et albinobarn skal gi rikdom, lykke og helse. Derfor er disse barna en utsatt gruppe. I 2015 måtte noe gjøres, barna ble samlet og er nå i sikkerhet. De eldste på internatskole i Katesh og de minste barna i egen bolig Haydom. Den gruppa som var med på turen i 2015, fikk oppleve sterke inntrykk. De ønsket å engasjere seg, og det vil de fortsette med. Lilli Ann Aanensen er koordinator for dette arbeidet sammen med en lege på sykehuset i Haydom. I år, 13.juni ble verdens albinismedag markert også i Haydom, for første gang. Håper du også har mulighet til å være med å skape en forskjell for disse barna.

Sørlandets sykehus
Ansatte på Sørlandets sykehus gir faste beløp til inntekt for arbeid på sykehuset i Haydom. Det er 2 prosjekter givertjenesten nå jobber med.

  1. Oppdatering av prosedyreboka for legene: Clinical Guidelines. Der jobbes det med at den legges ut som en app for mobiltelefon. Det kan bli er en veldig god løsning for Haydom.
  2. Bedre løsning for akuttmottaket. Der trengs både ombygging av eksisterende mottak og opplæring og prosedyrer. Det er viktig at de velger et triage system (sorteringsystem etter medisinsk alvorlighetsgrad) som vil være nyttig for Haydom og er prøvd ut i Afrika.

Fredskorpset
Sørlandet sykehus har nå over flere år hatt et utvekslingsprogram med Haydom sykehus. Fra 2015 ble det inngått en ny 3 års avtale vedr psykiske helse. Vi er i august ferdig med runde 2. Sørlandet sykehus har nå en psykolog, Samson Madawabora og sykepleier Selestini Eskel på hospitering. Fra sørlandet sykehus er Christina Bruseland på Haydom. Alle er på 7 mndr kontakt og returnerer medio august. Runde 3 starter i høst og er ferdig sommeren 2018.

Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup)-prosjekt
Abup har siden 2011 vært engasjert i utviklingsarbeid på tre områder ved Haydom i Tanzania.

  1. International Child Development Program (ICDP) foreldreveiledning har utviklet seg raskere og nådd lenger enn vi så for oss. Programmet ”lever sitt eget liv”, har god lokal forankring og har mange muligheter for videreutvikling.
  2. Child Care Unit er samarbeidsarena for forskning og filmveiledningsprogrammet Marte Meo. Forskningen består av fokusgruppe-intervjuer før og etter veiledningen og deltagende observasjon. Marte Meo veiledningen til alle ansatte fokuserer på samspill som gir utviklingsstøtte til babyene.
  3. 23 barn og unge får skolepenger og dekning av utgifter til medisinsk behandling og hjelpemidler via stipendordningen som forplikter ansatte i ABUP, venner og bekjente. En form for givertjeneste er organisert og den som er ”fadder” for en elev betaler et avtalt beløp pr år.

Lærdal Medical A/S og Lærdal Fond
Prosjektet Helping Babyes Breathing er initiert og ledes av en styringskomité i den amerikanske barnelegeforeningen (American Academy of Pediatrics) i samarbeid med bla WHO, Save the Children, Unicef og USAID. Opplæringsmateriellet til bruk i prosjektet er utviklet av det norske Lærdal Medical A/S og Lærdal Fond for Akuttmedisin deltar i prosjektet gjennom finansiering av kurspakker og forskning

Gaver fra ansatte i bedrifter
Ansatte i Applica, Sparebank Sør og GE healthcare gir årlig gaver til prosjekter i Haydom. De siste årene har gavene fra GE health gått til oppbygning av yrkesfagskolen. Hvert år velges en ansatt fra den bedriften ut til å reise på turen som Haydoms venner arrangerer i skolens vinterferie. vi er veldig takknemlige til de ansatte i bedrifter som trofast gir penger til Haydom.

Ingeniører uten grenser
Organisasjonen Ingeniører Uten Grenser (IUG) fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner med visjon å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse. I Haydom-området er IUG involvert i flere ulike prosjekter. Solstrøm til døveskolen i Dongobesh, solstrøm til sykehuset i Haydom, brobygging ved Endabash og prosjekt med drone og utstyr for å dokumentere bygninger og infrastruktur.

Mandal kommune
Gjennom mange år har Mandal kommune bevilget midler til Haydom-prosjekter. Mandal kommune har bidratt lenge til Haydom-arbeidet og mye er rettet mot forbedring av levekårene der nede. Både drikkevannprosjekter og brønnbygging, styrking av valg og demokrati, og politistasjon har blitt bygget i byen. En arbeidsgruppe bestående av Tore Askildsen (KrF), sykepleier Lilli Ann Aanensen samt Åse Lill Kimestad (Ap) har jobbet med planer for gjennomføring av prosjektene.

Mulbadaw Farm
Innhøsting av hvete er i full gang. Det har vært tørke og resultat kunne vært mye bedre. I år blir resultatet på samme nivå som i 2016. Dessverre ble det ikke så stor overføring til HLHL som planlagt. Tørken rammer alle i området, men farmen vår får bedre resultat enn gårdene i området. Grunnen mener de er at Mulbadaw farm sår korn direkte på åkeren uten å pløye og horve. Ved behandling av jorda fordamper det mye vann. Etter tresking av kornåkeren står det igjen noen aks her og der som plukkes opp av lokalbefolkning. Martin Haugeland kom nettopp hjem fra Haydom og forteller at det er 150-200 kvinner som går og plukker enkelte aks med hånd for å få nok mat for å hjelpe mot sulten.

Konfirmanter, elever fra videregående skoler og ansatt på GE healthcare til Haydom i februar 2017
Haydomsvenner-gruppen med 25 personer, hvor Oddveig Flatebø Olsson og Kari B Kleivset var reiseledere, var på Haydom i februar i år. Det var konfirmanter, foreldre, ansatt fra GE healthcare, elever fra videregående skoler og lærere med i gruppen. Ungdommene som var med på turen deltar med innslag på Haydomkvelden 30. juni.

Biskop Stein Reinertsen på Haydombesøk februar 2017
Biskop Stein Reinertsen var invitert av Lilli Ann Aanensen til besøk på Haydom. Det var en privat ferie sammen med familien med innslag av offisielt besøk til bispedømmet i distriktet Mbulu. Biskop Nicolaus Nzulu og direktør ved sykehuset Emanuel Nuwass satte stor pris på dette besøket fra Norge som forsterker samarbeidet mellom Norge og Haydom.

Besøk av statsministeren
Haydom by fikk storfint besøk av statsministeren i Tanzania samtidig som det var besøk fra Norge av Haydoms venner og biskop Stein Reinertsen. For besøkende fra Norge var det en opplevelse å være tilskuere til den festen som ble arrangert på sykehuset i forbindelse med velkomst. Det var sang, dans og mye liv i området på sykehuset lenge før følget til statsministeren ankom.  Besøket har stor betydning for byen Haydom og sykehuset.

Frivillig arbeid for Haydom
Det gjøres mye frivillig arbeid på Haydom fra mange personer. Haydoms venner retter en stor takk til alle som bruker tid, penger og krefter på å bidra fra Norge, reise til Haydom for å bidra der, samler inn penger og informerer om arbeidet de brenner for til alle som vil høre. Det betyr mye for arbeidet med å støtte byen og folkene i Haydom med penger, bønn og omtanke. Mottoet til sykehuset er " Til Guds pris og ære", det samme gjelder alt arbeid for Haydom.

Haydoms venner på reise til Haydom
Oktober 2017 arrangeres en ny åpen tur hvor det er mulig å melde seg på til Ellen Johanne Skofteland som skal være reiseleder sammen med Clas Brodtkorb. For mer informasjon og påmelding, kontakt Ellen Johanne på e-postadresse ellenjs@broadpark.no, telefonnummer er 91570150-

Behov for videre støtte
Skjema for Avtalegiro finner du på www.haydom.no. Det er selvsagt mulig å gi ekstragave utover det som gis gjennom AvtaleGiro-ordningen, - kontant, som giro til konto 28011330373, på http://gave.haydom.no eller via nettbank. Gaven blir registrert på deg som fradragsberettiget hvis du oppgir personnummer, slik at regnskapskontoret kan melde beløpet til skattemyndighetene.  

Kontakt oss
Kontakt Kari B Kleivset mobilnr 90140470 eller e-post kari.kleivset@gmail.com hvis du har spørsmål. Følg gjerne Haydoms venner på Facebook (www.facebook.com/HaydomsVenner). Følg sykehuset på www.haydom.com og www.facebook.com/HaydomHospital

Dette brevet går kun ut elektronisk på e-post og på nettsiden haydom.no. Send det derfor videre til alle du tenker kan like å lese om arbeidet for Haydom.

Med vennlig hilsen

Thore Westermoen                                                               Kari B Kleivset
Leder av styret                                                                      Nestleder av styret

Del