Nyhetsbrev juni 2016

Sommerens nyhetsbrev fra Stiftelsen Haydoms venner.

Kjære Haydomvenn!
Det er tid for et nytt informasjonsbrev. Vi er takknemlig for gode tanker, for reisende til Haydom, frivillige som gjør tjenester for Haydom, strikkegaver, pengegaver, utstyr, verktøy og all annen støtte dere gir.

Årsrapport 2015 for Haydom Lutheran Hospital (HLH)
Årsrapporten som ligger på www.haydom.no er interessant lesning, her får dere et utdrag.

Sykehusets visjon er å imøtekomme fysiske, mentale, åndelige, og sosiale behov for hele mennesket.

Konstituert administrerende direktør Emanuel Q.Nuwass skriver i sitt forord at året 2015 har vært et fantastisk år for HLH. Jubileumsarrangementene var godt besøkte, og gav også mange økonomiske bidrag som skal til for å rehabilitere sykehusets infrastruktur. De medisinske resultatene er også imponerende. HLH har klart å halvere dødeligheten blant nyfødte, redusert mødredødelighet og generelt økt pasienttilfredshet. Det er også utviklet en bedre tilgjengelighet av spesialiserte medisinske tjenester.

Sykehusets styringsstruktur er revidert, med vekt på å styrke åpenhet og effektivitet, tydelig forankret internkontroll og system for fundraising. Det er inngått en fireårige partnerskapsavtale  med Kirkens Nødhjelp , og også Diakonhjemmet bistår nå HLH med kompetanse.

Veldig viktig er det at det er inngått en ny fireårs avtale om økonomisk støtte fra Norad, men 
støtten fra NORAD vil bli trappet ned de kommende årene; I budsjettet for HLH i perioden 2015-2018 er det lagt tatt høyde for Norads andel av sykehusets inntekter reduseres fra 40 % i 2015 til 22 % i 2018. Dette betyr at HLH blir mer avhengig av andre givere, og også at den tanzanianske staten tar et økende økonomisk ansvar for sykehuset. I HLHs årsrapport utrykker leder av Stiftelsen Haydoms Venner takknemlighet og anerkjennelse for det store arbeidet som gjøres hver dag av personalet ved Haydom Lutheran Hospital, for å gi et bedre liv til tusenvis av mennesker. Haydom Lutheran Hospital er et mirakel, vi takker Gud for dette og ønsker alle involverte alt godt for 2016.

QIMT -kvalitetsforbedring av medisinsk teknologi

Kvalitetsprosjektet QIMT ved Haydom Lutheran Hospital har vært i gang siden sommeren 2014 og vil fortsette i takt med sykehusets 5 års strategiplan, altså ca. 3 år til. Prosjektet ledes av Terje Lie i samarbeid med ledelse og fagpersonell ved HLH og Stiftelsen Haydoms venner, og har så langt nådd lenger enn det prosjektplanen tilsier. Prosjektet ivaretar alle forhold innen medisinsk- teknikk og tjenester. Under et besøk ved HLH i april ga Tanzanias Helseminister svært positive tilbakemeldinger på at HLH har klart å “knekke” koden for hvordan dette skal gjøres.

Mulbadaw Farm 

40.000 dekar hvete er sådd i 2016. I februar kom det mye regn, men akkurat i tide for å så kom det sol og varme som tørket opp jorda nok til at maskinene kunne kjøre på jordene. Mandag 6. juni startet skurden, det er spennende tider nå. På farmen sås det hvete, mais og plantes frukttrær og trær til tømmer. Dette gir mat, byggematerialer og arbeid til lokalbefolkningen. Haydoms Venners farmgruppe gjør en fantastisk innsats. 

Sol-prosjekt og Ingeniører Uten Grenser
Flere studenter ved NTNU i Trondheim som er medlemmer av Ingeniører uten grenser har engasjert seg for at solenergi – framtidas energiform i Afrika – skal tas mer i bruk ved HLH. Seks bachelorstudenter har i vår skrevet oppgaver om den sentrale styringsenheten/strømforsyninga; og om pumpestasjonen som pumper drikkevann til HLH. Disse planene kan det være aktuelt å iverksette neste år.                                                                                       

I august i år skal det installeres et testanlegg med 20 solpanel på taket av gjestehuset på HLH, og strømmen som blir produsert her skal sendes inn på det interne strømnettet til HLH. I tillegg skal det bygges en ladestasjon for ladning av sollamper.  Dette arbeidet er i tillegg til egne midler fra HLH finansiert av speidere i Sør-Trøndelag samt Lions Club-medlemmer i Mandal.  

Yrkesfagskolen

Skolegruppa i SHV har i mange år sørget for at det er blitt produsert en kalender med bilder fra Haydom til støtte for yrkesfagskolen ved hjelp av sponsormidler fra bedrifter. Den selges på dører, til venners venner og gjennom skoleaksjoner. Vi oppfordrer alle venner til å kjøpe mange kalendere. De er fine å gi som smågaver til jul eller som en vennegave når man skal på besøk til noen. Prisen er kr 50,- pr kalender. Meld fra til leder av skolegruppa Kristen Fløgstad (kristen.flogstad@yahoo.no) om hvor mange du vil ha. Penger for kalenderne kan settes inn på kontonr 28011096079

Stiftelsen Haydoms venner overfører kr 25 000 pr måned til drift av yrkesfagskolen takket være gaver, salg av kalendere og skoleaksjoner. Fra januar 2017 er det skoleeier i Haydom som overtar driftsansvaret for skolen. Det er i vår oppnevnt et nytt styre for yrkesfagskolen. Haydoms venner vil støtte skolen med enkeltprosjekter og gaver vi samler inn. De skolene som har støttet yrkesfagskolen i år er Lister videregående skole avdeling Lyngdal og Lista og Søgne videregående skole. Skolegruppa arrangerer en høsttur til Haydom 26. oktober-5. november 2016 med Haydoms venner. Det er fremdeles noen plasser ledige.

Har du vært i Haydom?

Haydoms venner har behov for informasjon om hvem som reiser til Haydom og hvilket formål reisen har for å kunne gi informasjon og for å ta kontakt ved behov. Send gjerne inn informasjon til undertegnede.

Behov for videre støtte

Skjema for Avtalegiro finner du på www.haydom.no. Det er selvsagt mulig å gi ekstragave utover det som gis gjennom AvtaleGiro-ordningen, - kontant, som giro til konto 28011330373, på http://gave.haydom.no eller via nettbank. Gaven blir registrert på deg som fradragsberettiget hvis du oppgir personnummer, slik at regnskapskontoret kan melde beløpet til skattemyndighetene.  

Kontakt oss
Kontakt Kari B Kleivset mobilnr 90140470 eller e-post kari.kleivset@gmail.com hvis du har spørsmål. Følg gjerne Haydoms venner på Facebook (www.facebook.com/HaydomsVenner). Følg sykehuset på www.haydom.com og www.facebook.com/HaydomHospital

Send gjerne din e-postadresse til oss slik at vi kan spare utgifter til utsendelse av dette brevet.

Med vennlig hilsen

Thore Westermoen
Leder av styret for Stiftelsen Haydoms venner

Del