Nyhetsbrev fra Stiftelsen Haydoms venner juni 2023

Kjære Haydomvenn

Haydoms venner er svært glad for alle som gir gaver, det kommer stadig inn beløp på konto. En stor takk til alle dere som gir. Mer informasjon på www.haydom.no og https://www.facebook.com/HaydomsVenner/.

Plan for aktiviteter 2023:

 • Forvalte gaver ut fra hvilke behov sykehuset i Haydom melder inn
 • Kontinuerlig kontakt med sykehusets ledelse
 • Samarbeid med sykehuset i Haydom og Kirkens nødhjelp
 • Bidra til å spre viktig kompetanse. Eksempler på dette er å bruke solenergi til å produsere elektrisitet og til å varme opp vann, og til å drifte sikkerhetslys på sykehusområdet.
 • Bidra til innkjøp av sykehusets IT-utstyr
 • Finne og formidle kompetanse i prosessen for nye bygg på sykehuset
 • Planlegge neste tur for konfirmanter/foresatte fra Mandal menighet og ansatte fra GE Health Care
 • Samarbeid med GE Health Care og Sørlandets sykehus hvor ansatte er faste givere
 • Invitere personer til styremøter for informasjon og inspirasjon
 • Mini-maraton i Mandal 27. mai 2023
 • Samling for de som har vært med på reisene til SHV i november 2023
 • Bidra som medeier av Mulbadaw farm for utvikling og drift av farmen
 • Planlegge solstrømanlegg på Mulbadaw for stabilt internett

Sykehuset i Haydom sender egne nyhetsbrev til alle som er interessert i hva som skjer. Vi oversetter brevene fra engelsk til norsk og sender det ut til alle på e-postlista vår og legger det på nettsiden haydom.no og Facebook-siden vår. Se https://haydom.no/artikler/nyhetsbrev-fra-haydom-lutheran-hospital-juni-2023/

Sykehuset trenger oss som faste givere for å ha mulighet til å planlegge fremtidige prosjekter. Bruk muligheten for avtalegiro ved å gå inn på vår nettside www.haydom.no/fast-giver

Vi oppfordrer alle til å gi gaver for at sykehuset kan gi den helsehjelp befolkninger har behov for. Bruk gjerne vår nettside www.haydom.no, VIPPS 115588 eller bruk kontonummer 28011330373.

Gaver du gir til Stiftelsen Haydoms venner (SHV) gir skattefradrag. Husk at du må oppgi personnummer når du gir gaven for å få skattefradraget registrert.

Farmen Muldabaw bidrar til mange arbeidsplasser og produserer landbruksprodukter til nasjonalt og lokalt marked. Flere uår har gitt store utfordringer, de trenger fremdeles mye støtte fra Norge.

Les gjerne mer om aktivitetene i sykehusets eget nyhetsbrev

Hilsen Kari B Kleivset
Styreleder
e-post: kari.kleivset@gmail.com

Del