Nyhetsbrev fra Haydom Lutheran Hospital juni 2023

Vi har mange nyheter. Haydom Marathon var vellykket igjen, og også en stor begivenhet for ansatte og andre folk fra Haydom. Vi hadde også mange møter, konferanser, grupper på besøk i Haydom osv. Og selvfølgelig jobber vi fortsatt med de nye sykehusbyggene. Så det er alltid noe som skjer på sykehuset. Vi fortsetter å gjøre vårt beste for å gjøre Haydom til et godt sted for både ansatte og forbedre pasientbehandlingen.
Vi informerer også om støtte vi får utenfra. Det hjelper oss virkelig å fortsette å tilby våre tjenester i dette området der det er så mange fattige pasienter. Det er vi veldig takknemlige for!

Dr. Paschal Mdoe
Administrerende medisinsk direktør

Haydom Marathon 2023...

Haydom Marathon var en stor suksess! Vi hadde totalt 559 løpere.

Her er vinnerne:

21 km damer: Selina Amos, 1:22:53

21 km menn: Herman Sulle, 1:07:38

10 km damer Anastazia Dolomongo, 37:22

10 km menn: Dekta Desphos, 0:30:28

Og selvfølgelig var alle andre løpere også vinnere fordi de ga sin energi til et veldig godt mål! Pengene som ble samlet inn var mer enn TZS 120 millioner (USD 50 000). Nettoresultatet bidrar fullt ut til Fattigpasientfondet.

Mini-maraton i Mandal

Samtidig med Haydom Marathon arrangerte våre venner i Norge Mandal Mini Marathon! Det var til sammen 133 løpere (voksne løp 4,2 km og barn 420 m). Totalt ble det samlet inn 22.810 NOK (5 millioner TZS) til Fattigpasientfondet. En av løperne var ordfører, Mr. Even Tronstad Sagebakken, som besøkte Haydom tidligere i år. Et flott initiativ!

Fortsettelse: nye sykehus-bygg

Forberedelsene til våre prosjekterte nybygg pågår! Vi satser nå på det første nybygget, føde-/nyfødtavdelingen. Arkitekttegningene er klare, vi er nå i gang med anbudet på materialer og teknisk utvalg vurderer søknadene til konstruktørene. Vi rydder også landet for denne bygningen. Og vi jobber med finansieringen av dette bygget. Dette bygget vil bidra til å øke kvaliteten på tjenestene våre, da spesielt nyfødtavdelingen ikke har nok plass nå og selve byggene begynner å bli gamle. Og ikke glem at vi har gjennomsnittlig 10 leveranser hver dag. Hvis du er interessert i å sponse dette prosjektet, vennligst kontakt fundraising@haydom.co.tz.

Lærere fra Mandal besøker Haydom

I mars har vi tatt imot en gruppe lærere fra en ungdomsskole i Mandal i Norge. Mandal er byen der initiativtakeren til sykehuset, Dr. Olsen, kom fra og vi har fortsatt en tett kobling med Mandal.

Lærerne på skolen fikk et 3 dagers program som viser både sykehuset og de omkringliggende skolene og andre interessante steder.

Offisielt besøk på Amani-avdelingen

Vår psykiatriske avdeling, den såkalte Amani-avdelingen, har nylig flyttet til en annen bygning. Årsaken var at det gamle bygget må gi plass til den nye fødeavdelingen.

Distriktskommissæren fra Mbulu som også ble med på maraton, benyttet anledningen til å besøke også den flyttede Amani-avdelingen.

Haydom laboratoriet anerkjent

Siden 30. mars er Haydom-laboratoriet akkreditert av SADCAS etter den internasjonale standarden ISO 15189:2012. Dette er en stor prestasjon, siden dette gjør at laboratoriet vårt blir anerkjent over hele verden for å utføre tester for diagnostikk og forskning. Dette vil bety flere laboratorieundersøkelser for pasientbehandling og også for helseforskningsformål. Dette gjør Haydom til et enda mer attraktivt sted for internasjonale universiteter å forske på Haydom.

I tillegg får laboratoriet med støtte fra vår giver Ingar Kvia en blodgassmaskin og en andre elektrolyttmaskin. Dette vil til og med øke standarden på pasientbehandlingen i Haydom. Hurra for Anania Daniel og hans stab!

Sala-rommet utvidet

Sala vår, som er kirkebygget på anlegget vårt, ble for lite. Det økende antallet studenter fra HIHS, og de ansatte, gjorde at folk hver dag måtte stå ute for å kunne følge morgenåpningsgudstjenestene. Nå har rommet mange flere sitteplasser så alle får plass igjen. Gratulerer til sykehuspastoren Zakaria Dallei!

Første mai, arbeidernes årlige dag

Første mai feiret vi den årlige arbeiderdagen. På denne spesielle dagen melder mange ansatte på sykehuset, men også andre institusjoner i Haydom, som skoler osv. seg frivillig til byen for å tilby en gratis helsesjekk for alle folk i Haydom og omegn som ønsker å ha sin helsesjekket. For eksempel på blodtrykk, eller diabetes. Også folk kunne donere blod til sykehuset, noe som er flott da vi nesten konstant trenger blod til pasienter.

Spina bifida og Hydrocephalus uke

I mai ble dr. Theresa Herbauer og hennes sykepleier Franzisca var i Haydom for ryggmargsbrokk og Hydrocephalus-uken. I denne uken ble foreldrene med barna invitert til Haydom. Omtrent 65 barn med Spina Bifida (en medfødt defekt i ryggraden) og Hydrocephalus og deres foreldre ble med for medisinsk kontroll, opplæring og foreldreopplæring i blærebehandling og kateterisering. Dette programmet startet i 2012 med 7 familier, og nå er mer enn 200 familier registrert.

Nytt utstyr

Vi har fått nytt utstyr igjen! Fra Haydom Friends i Tyskland mottok vi til neonatalavdelingen 4 CPAP-maskiner, 8 varmeapparater og også den nye ferdighetstreningssimulatoren Newborn Anne

Innovasjon: overvåking av solpaneler

Nylig kunne vi installere den innovative løsningen for overvåking av solcellepanelene. Vi har mange solcellepaneler i dag: på gjestehuset, garasjen, men også på gatelysene. Med dette systemet kan vi overvåke den sparte energien til alle solcellepanelene for å se hvilke som fungerer bra eller hvilke som bør flyttes.

Utbedring av vei til Haydom

I mai kom viseministeren for arbeid, transport og kommunikasjon til Haydom for å signere en kontrakt for å gjøre veien fra Labay til Haydom (25 km) til en asfaltert vei. Dette er den siste delen av veien fra Dongobesh til Haydom. Et medlem av parlamentet var også der for å observere prosessen. Når asfaltveien er klar, vil dette være en meget god forbedring av fremkommeligheten til Haydom! Arbeidene starter i år.

AWARE: hiv-prosjektet

Dr. Patrick Makambay, sammen med Dr. Klaske Vliegenthart og Claire Wijsman, introduserte AWARE.hiv-prosjektet i slutten av mai. Målet med dette prosjektet er å oppdage HIV i et tidligere stadium for å gjøre det mulig å starte behandling så tidlig som mulig. Jo tidligere man starter, jo bedre for pasienten. Det betyr at målet er å teste alle innlagte pasienter, selvfølgelig først etter at de er enige. Det endelige målet er å utrydde HIV ut av denne verden!

Treninger i Haydom

I løpet av de foregående månedene har vi igjen organisert noen treninger for sykehuspersonalet. Vi ser at opplæring er svært viktig for å holde personalet oppdatert på medisinsk kunnskap

VITENSKAPELIG DAG

26.mai, dagen før maraton, hadde vi Haydom Scientific Day. Vi arrangerte en workshop om hvordan man komponerer et forskningsforslag. Tre tilretteleggere ledet workshopen som hadde 37 deltakere. Deltakerne berømmet workshopen med plan for å utarbeide et konseptnotat i henhold til observerte forskningshull i avdelingene deres.

HAYDOM ANTIBIOTIKAKURS

I mars har vi arrangert et to dagers antibiotikakurs i Haydom. 60 (!) ansatte ble med på kurset, blant annet spesialister, registrarer, sykepleiere, farmasøyter og laboratorieteknikere. Vi diskuterte ulike aspekter ved antibiotika og vanlige infeksjoner i Haydom som lungebetennelse og abdominale infeksjoner. Vi diskuterte også hvilket ansvar vi har for å bekjempe spørsmålet om antimikrobiell resistens (AMR).

Giver i søkelyset -  Flekkerøy kirke

I de første månedene i år la vi merke til at antallet barn som døde av underernæring gikk raskt opp. Hvorfor?

Innhøstingen i fjor var ikke særlig god, og mange familier har avsluttet matlagrene for tidlig. Den nye innhøstingen blir først i juni. Så den synkende tilgjengeligheten har ført til høye priser på maisen, og mange har ikke råd. Vi hadde riktignok et fond for barn med underernæring, men dette var tomt, så vi ba om hjelp fra Norge. Flekkerøy kirkes folk tok dette opp, med stor suksess! De mobiliserte også andre omkringliggende kirker, inkludert Søgne, og samlingen i påsken var viet dette målet. De samlet til slutt inn USD 60 000! Dette betyr at vi virkelig kan hjelpe alle barna med underernæring de neste årene, uten betaling da de alle kommer fra de fattigste familiene. Takk Jorunn, Roy, Stiftelsen Haydoms venner i Norge og alle andre involverte!

Konferansen "Safer Births Bundle of Care".

24.mars var Haydom Lutheran Hospital vertskap for SBBCs årlige interessentmøte på Haydom. SBBC-teamet og partnerne ga fremgang og oppdateringer om prosjektimplementeringsstatusen. Det ble bemerket fra foreløpige resultater og publikasjoner at dette prosjektet kunne forbedre fostres, mødres og nyfødtes overlevelse betydelig, før, under og umiddelbart etter fødselen. Haydom er hovedknutepunktet der dette prosjektet administreres. Andre nettsteder inkluderer seks helseinstitusjoner i hver av de fem regionene, inkludert Manyara, Tabora, Geita, Mwanza og Shinyanga. SBBC er planlagt oppskalert til alle helseinstitusjoner som tilbyr CEmONC!

Fattige pasienters fond

I disse første månedene av året sliter mange mennesker i Haydom-området, spesielt de fattigste, med de små pengene de har. Matvareprisene er veldig høye for øyeblikket, på grunn av sesongen (lagrene av mais er ferdige og den nye innhøstingen kommer bare om noen få måneder) pluss prisøkningen på grunn av Ukraina/Russland-krigen.

Når disse menneskene i tillegg får noe de burde gå til sykehus for kan du forstå at de nøler, derfor har vi Fond for fattige pasienter. Vi var glade for å motta donasjoner gjennom Haydom Marathon, men også gjennom tidligere nyhetsbrev. Takk så mye! Etterspørselen nå er veldig høy, så vi fortsetter å be om støtte til dette fondet.

Del