Nyhetsbrev desember 2021

Kjære Haydomvenner
Haydom sykehus har fått ny direktør, dr Paschal Mdoe. Han har vært fungerende direktør en periode og lege på sykehuset før det. De har i tillegg styrket ledelsen for å organisere drift og utvikling av sykehuset på beste måte. I den nye organisasjonen har dr. Mdoe fire seksjonsledere under seg, og dr. Vicky Daudi har et særlig ansvar for hospitalet. De tre andre seksjonene er forskning og ledelse, prosjekter og regnskap.

Haydoms venner er svært glad for alle som gir gaver, det kommer stadig inn beløp på konto. En stor takk til alle dere som gir. Mer informasjon på www.haydom.no og https://www.facebook.com/HaydomsVenner/. Vi bærer videre sykehusets motto, To His Praise and Glory.

Sykehuset trenger oss som faste givere for å ha mulighet til å planlegge fremtidige prosjekter. Bruk muligheten for avtalegiro ved å gå inn på vår nettside www.haydom.no/fast-giver. Vi oppfordrer alle til å gi gaver for at sykehuset kan gi den helsehjelp befolkninger har behov for. 

Gaver du gir til Stiftelsen Haydoms venner (SHV) gir skattefradrag. Husk at du må oppgi personnummer når du gir gaven for å få skattefradraget registrert.

Farmen Muldabaw bidrar til mange arbeidsplasser og produserer landbruksprodukter til nasjonalt og lokalt marked. Flere uår har gitt store utfordringer, de trenger fremdeles mye støtte fra Norge.

Styret i Haydoms venner består i dag av 4 medlemmer. Vi trenger flere ressurspersoner for å vedlikeholde og øke støtten til sykehuset. Noen dyktige personer utenfor styret jobber med vedlikehold av infrastruktur og planlegging av bygg.

I tillegg er det behov for ressurspersoner som kan jobbe med å fortsatt få NORAD-støtte og øke støtten til sykehuset fra bedrifter, organisasjoner og private.  Send oss gjerne en melding hvis du kan tenke å bidra som ressursperson.

Nyheter fra sykehuset
Kirkens nødhjelp organiserer NORAD-støtte til sykehuset ut 2022. Haydom er et stort distrikt i bushen i Tanzania, som er et av verdens fattigste land. Sykehuset gir helsetjenester med høy kvalitet til en veldig rimelig penge. Budsjettet for 1 år på sykehuset i Haydom tilsvarer budsjettet for en arbeidsdag på et stort norsk sykehus. Økonomisk går sykehuset i balanse i 2021, men de er fortsatt avhengig av støtte fra Norge for å gi nødvendig helsehjelp. I tillegg til NORAD-støtte, er det stort behov for støtte fra Haydoms venner til prosjektene som settes i gang. Sykehuset må sende inn en ny søknad i 2022 om fortsatt støtte.

Sykehusledelsen legger planer for fremtidige nybygg på sykehuset. Eksisterende bygninger trenger vedlikehold og modernisering. I tillegg er det trangt om plassen for å gi et godt helsetilbud. Arkitektkontoret StavArk i Stavanger har sammen med representanter for Stiftelsen Haydoms venner hatt et vellykket planleggingsopphold på Haydom i november nå i år. StavArk skal etter planen legge fram en masterplan for de neste ti år i mars 2022. Planen skal inneholde forslag til trinnvis utbygging og så er det å håpe at det er givere som vil bli motivert til å finansiere viktige utbyggingstiltak. 

Sykehusledelsen sender nå ut egne nyhetsbrev. Brevet gir oppdatert informasjon om livet på sykehuset, arbeidet sykehuset gjør og hvilke behov de har. Du kan få tilsendt dette nyhetsbrevet ved å sende en e-post til fundraising@haydom.co.tzmed spørsmål om å få dette. Brevet er på engelsk.

Hilsen fra Mama Kari
Mama Kari er ofte sliten, men fortsatt ved godt mot og husker alle vennene sine, hun siterer gode minner hver dag og skriver via sine barn en hilsen på Facebook:
Jeg hilser dere alle med de tre ordene som var mitt nøkkelmotto og budskap i løpet av mine senere år på Haydom; Upendo, Umoja og Ujuzi; Kjærlighet, enhet, kunnskap

Yrkesfagskolen
Tomt og bygninger på den tidligere yrkesfagskolen ble også overført til HLH nå i november. Mange av aktivitetene i garasjen til HLH skal nå overføres til verkstedbygget til yrkesfagskolen der det er bedre plass. Det må investeres noe i nybygg og et nytt parkeringsområde. I tillegg til å fortsette med vedlikehold av kjøretøy som tilhører HLH, er planen å tilby service til de i alt ca. 100 bileierne rundt Haydom.

Årlig tur til Haydom
Hvert år samler konfirmantene i Mandal og Holum menighet inn penger til Haydom. Dette foregår ved at de selger lodd og alle konfirmantene må selge 1 loddbok à 500 kr. Det går an å selge så mange man vil og vi tror rekorden for en konfirmant er 16 bøker! For hver bok de selger, så får de 1 lodd i boksen. Jo flere lodd – jo bedre sjanse for å vinne. Konfirmantene i 2021 samlet inn nesten 200.000 og det er ny rekord. Pengene som er samlet inn, skal gå til ny nyfødtavdeling på sykehuset.

Turen i februar 2021 måtte vi først utsette og så avlyse pga covid 19 og det var utrolig kjedelig. Mange hadde gledet seg lenge og spart penger i lang tid for å være med på turen.
Februar 2022 prøver vi oss igjen og denne turen er fullbooket og vi har håp og tro på at vi kan gjennomføre den. Men med de siste dagers medieoppslag om smitte og nye virusvarianter fra Sør-Afrika, gjør det at optimisten i oss begynner å tvile på at vi kan gjennomføre turen.

Vann og strømprosjektet
Arbeidet som er utført med elektrifisering av seler på vannverket har nå fått mye lengre levetid, og samtidig viser de månedlige oversiktene fra HLH av diesel- og strømforbruket, og antall vedlikeholdsturer, at det har skjedd store innsparinger. Det er snakk om innsparing per måned på rundt 13.000 kr og en reduksjon i dieselforbruket på over 2.500 liter.
Les mer om prosjektet på www.haydom.no

Muldabaw farm

Farmgruppen er støttegruppe til HLH Mulbadaw Farm i Tanzania som eies av stiftelsen Haydoms venner i Norge. Farmgruppen og lokalt ansatte jobber for at gården skal bli en modellfarm for storskala matproduksjon i Øst-Afrika. Hvorfor? Fordi vi ønsker å bidra til FN’s bærekraftmål om å utrydde sult og fattigdom, sikre god helse og livskvalitet, samt sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst i et av Afrikas mest fattige land.  

Mulbadaw er ulik de fleste andre landbruksprosjekter i Afrika. Målet er å produsere mat. I tillegg , skaper vi arbeidsplasser og gir staten skatteinntekter.  De siste tre årene har vært svært krevende økonomisk for gården grunnet betydelig svekkede avlinger som følge av ekstrem nedbør og ekstrem tørke, men på sikt håper vi på et overskudd som kan gå til sykehuset.
Enkelte medlemmer i farmgruppen med jordbruksfaglig kompetanse bistår med planlegging av neste års avlinger og løpende økonomistyring. Vi opplever en stigende optimisme når det kommer til fremtidig drift og vi undersøker ulike måter vi kan skaffe oss økonomiske støttepartnere i Norge på. 

To medlemmer i farmgruppen, Toralf Rugland og Jan Gullik Sørbø, har besøkt farmen i høst. De lokalt ansatte uttrykker stor takknemlighet over besøkene fra Norge og kompetansen de bidrar med. Samarbeidet med lokalt ansatte oppleves som svært godt. Farmgruppen har i høst hatt en kampanje der vi har prøvd å samle inn midler som skulle brukes til å kjøpe gjødsel for. Tanken er at midlene skal være en startkapital til innkjøp av gjødsel. Gjødsling kan øke produksjon og dermed inntekter. Dette gir mulighet for å kjøpe mer gjødsel for et stadig større areal. 
Det er mulig å lese mer om farmen her: https://haydom.no/farmen/og https://www.facebook.com/HLHMulbadaw

Takk for oppmerksomheten, kontakt oss gjerne for spørsmål og innspill

Hilsen Kari B Kleivset
Styreleder
e-post: kari.kleivset@gmail.com

Del