NY CT-MASKIN I HAYDOM

Haydom Lutheran Hospital vil om kort tid motta og installere ny CT-maskin. Denne er ved innkjøp allerede fullfinansiert uten at sykehuset har måttet ta opp lån.

Som mange vil kjenne til, er Haydom Lutheran Hospital et av få sykehus i Tanzania som har hatt CT, en undersøkelse som vi i Norge tar for gitt, og som er svært nyttig til å utrede pasienter, både for å finne hvem som bør opereres, hvem som ikke bør opereres og hvordan ulike operasjoner bør gjennomføres. 

Da CT-maskinen for en tid tilbake ikke lot seg reparere, ble dette et stort skritt tilbake for sykehuset og en god del av pasientene som kommer til sykehuset. Det var derfor av stor viktighet å få erstattet denne med en ny maskin, noe både sykehusledelsen, dets ansatte og lokalbefolkningen innså. Det har blitt lagt ned en stor innsats både i Haydom og utenfor Tanzanias grenser for at et slikt mål skulle nås.  I Haydom har det vært arrangert både Haydom Marathon 2018 og andre arrangementer til inntekt for CT-maskin. Det har også vært kronerulling blant ansatte der flere har gjort avtale om at sykehuset skal trekke et avtalt beløp fra lønna fram til ny CT er på plass – uten tidsbegresning! Det lokale engasjementet har smittet og mange i Norge har gitt sin økonomiske støtte til investeringen via Haydoms venner. Kirkens nødhjelp har også bidratt med et større beløp slik at ny CT nå er fullfinansiert. 

Den nye CT-en, en Siemens Somatom go.NOW med 16 slice (32 med IVR), er produsert i Tyskland og blir sendt derfra 22.07. Pengene er kommet fra Haydom Lutheran Hospital og lokalsamfunn (23%), Haydoms venner (27%) og Kirkens nødhjelp (50%). Maskinen skal stå i samme rom som den gamle CT-en etter at dette nå er oppgradert for å oppfylle standardene til Tanzania Atomic Energy Commission (TAEC). Denne oppgraderingen er i sluttføring når det gjelder elektrisk kabling som er dimensjonert av elektroingeniører. CT-en forventes å ankomme Haydom i begynnelsen av august, og det er dermed ikke lenge før pasienter igjen kan få samme helsetilbud som de tidligere har hatt.

Del