MYE HAR SKJEDD PÅ HAYDOM DE SISTE 19 ÅR

Barnesykepleier Bente Løvdal var første gang på Haydom i 2004. Hun kom tilbake til HLH i månedsskiftet mai/juni sammen med to andre sykepleiere fra Søgne. I løpet av 19 år hadde det skjedd positive endringer på nyfødtavdelinga:

Strømforsyninga var mye mer stabil på hospitalet denne gangen. I løpet fireukersperioden Bente var på Haydom, opplevde hun bare et strømbrudd, og den gangen ble heldigvis nødaggregatet kopla raskt inn.

  • Det er kommet kontinuerlig uttak for oksygen på veggene på intensiven slik at tilsatte slipper å frakte rundt på tunge kolber med gass.
  • Før pleide tilsatte på vaskeriet å tørke klær på bakken. Nå bruker de vaskemaskin og tørketrommel til barnetøyet. De små pasientene unngår dermed infeksjoner fra ringormer som gjømmer seg i graset.
  • Det er blitt mye bedre tilgang på sprøytepumper for sikker administrasjon av intravenøs væske, og bedre system på utdeling av medisin.

Bente er opptatt av at det fortsatt dør for mange barn i forbindelse med fødsler og tidlig nyfødtpraksis. Det er viktig at pleierne har større oppmerksomhet på mødre og nyfødte som har eller får komplikasjoner, og reagerer raskt i de tilfellene der det er fare for liv. Det kan være mange folk på ei fødestue eller på et intensivrom. De fleste er studenter og observatører, og det er mangel på kvalifiserte hjelpere. Forebygging av sykdomsutvikling og skade er utrolig viktig spesielt i nyfødtmedisin og er noe som sykehuset bør ha større søkelys på. Prosjektet «Safer births» i samarbeid med Lærdal i Norge og med økonomisk støtte av Verdensbanken har pågått i to år, og prosjektet kan gi resultater når flere i staben har gjennomført opplæringsløpet.

Bente ser fram til at det kommer en ny nyfødtavdeling på HLH, og hun er spesielt opptatt av at inventaret og utstyret i de nye avdelingene planlegges godt. Et eksempel er at det må komme både uttak av strøm og oksygen på veggene i nye sengeavdelinger. I lokalene som blir brukt er det få stikkontakter, og det er uheldig at «padder» og mange strømledninger ligger spredd rundt på golvet.

Valg av teknisk utstyr må også planlegges godt. Dersom det blir for mange varianter av avansert utstyr, er det en fare for at utstyret ikke blir brukt best mulig. Det er et kjent problem for mange av oss at vi ikke liker så godt å sette oss inn i bruksanvisninger.

Så en faktaopplysning til slutt som imponerer. Helsesykepleier Jorunn Bjørkkjær og jormor Anne Øpstad reiste sammen med Bente til HLH. De var alle med og besøkte flere av de over 20 morbarn-klinikkene som ligger i et stort område rundt Haydom og som får besøk en dag i måneden. I en av disse landsbyene ble hele 271 barn vaksinert og 15 gravide undersøkt på en dag. Dette er viktig helsearbeid!

Kristen Fløgstad

Del