Mulighetsstudie med nye utbyggingsplaner

HLH startet opp driften i 1954. De eldste bygningene nærmer seg 70 år og har gjort god nytte for seg. Samtidig er det et vedlikeholdsetterslep på mange bygninger og infrastruktur på Haydom. Nå bygges det et nytt distriktssjukehus i Dongobesh, og det er naturlig at ledelsen på HLH også vil fornye virksomheten.

Sjefslege Mdoe tok i fjor kontakt med Dagfinn Berg for å høre om han kjente arkitekter som kunne arbeide med utviklingsplaner, og det var slik samarbeidet med arkitektkontoret Stav Ark oppstod. Firmaet Head Energy har til nå betalt reiseutgiftene til HLH for Evy Eftestøl og Henning Bøe for at de kunne gjøre seg kjent med forholdene. De har etterpå utarbeidd det som kalles et mulighetsstudium.

Evy presenterte oppdaterte planer for ledelsen ved HLH i begynnelsen av april. Seinere ble de samme forslagene vist for en fullsatt kirke i forbindelse med sala/morgensamling; og etter det for kirkeledelsen i Mbulu med biskop Nicholaus Nsangannzelu i spissen. Det var god tilbakemelding alle steder. Det er fornuftig at planene om et høybygg med heis og høye vedlikeholdsutgifter er lagt bort. HLH har ei stor tomt og er ikke tvunget til å bygge i høyden.

Dr Mdoe vil oppnevne et team som skal arbeide med å finansiere byggeprosjektet, og HLH vil avsette interne midler for å finansiere utredningsplanene.

Mandag 4. april var en sivilingeniør fra Dar es Salaam invitert. Han var av ledelsen bedt om å utarbeide et kostnadsestimat over ingeniørarbeidet relatert til første byggetrinn. Det vil også være aktuelt å hyre inn en arkitekt med godt kjennskap til lokale forhold og lokale byggeregler.

Ingar Kvia kom med ny gravemaskin til HLH i påska. Denne gravemaskinen vil være nyttig når forarbeidet med å flytte verkstedet fra HLH til yrkesskoletomta starter. Salget av to brukte traktorer har innbrakt ca. 200.000 kr og vil bli brukt til å finansiere deler av flytteprosjektet. Ved å flytte garasjen til «yrkesskoletomta» vil en frigjøre areal til nybygg, og samtidig vil det bli lettere å ta oppdrag fra private på den nye tomta.

Når en har fått et bygd opp et bilverksted, vil det være mulig å yte verkstedtjenester for de ca. 100 bilene i Haydomsområdet. HLH vil gjerne ha hjelp til å skaffe utstyr til et bilverksted. Verkstedet vil sammen med andre prosjekt skilles ut fra HLH og forhåpentligvis bidra positivt til driften ved HLH. Det virker som det blir ny utbygging i dette området, bla a utvides veien hit fordi det skal bygges en ny busstasjon for Haydom like ved.

Kristen Fløgstad

Del