Minneord

Vi minnes to av våre gode støttespillere som er gått bort. Martin Vold døde 21. januar og Kjell G Knutsen døde lørdag 22. januar 2022

MARTIN VOLD

Martin Vold var i alle år en glad giver og ivrig arbeider i Guds rike.

I 2003/04 besøkte han Haydom og lot seg inspirere av Ole Halgrim Evjen Olsen og Mamma Kari. Det skulle ikke ta lang tid før han ble en trofast Haydoms venn.

Etter at Mulbadaw Farm ble ervervet var Martin selvskrevet medlem av Farmgruppa på Jæren. Med sitt store kontaktnett, sin lune væremåte og sin iver etter å skape verdier betydde han mye både for arbeidsfellesskapet og det som er oppnådd i Tanzania. Han gledet seg stort når alle formaliteter var ordnet og Stiftelsen Haydoms Venner kunne noteres som eier av aksjene i Farmselskapet/ HLH MULBADAW LIMITED.Tz. Martin hadde stor kunnskap om betydningen av solid eierskap i kommersiell virksomhet, ikke minst når det gjelder tryggheten for de ansatte i selskapet.

Martin gjennomførte mange turer til Tanzania. Han hadde en stor venneskare som alltid møtte opp når han var ventet. Administrasjonen og mange av de ansatte på Farmen var som nære venner for Martin. Han kjente navnet på alle og tok seg rikelig tid i møte med hver enkelt.

I det daglige virket i Farmgruppen vil Martin av mange bli husket som «speditøren» knyttet til innsamlinger av alle slag. I den store garasjen hans ble innholdet til mange en containerlast sortert og formidlet. Alle var velkomne til å «sette fra seg» utstyr som de ønsket sendt trygt til Haydom. Ingen slapp unna invitasjonen om å komme inn «på kaffi og en god drøs».

Anne Margrete stilte alltid opp. Stor takk.

Varm takk til Martin for utrettelig arbeid.

STIFTELSEN HAYDOMS VENNER

FARMGRUPPA

KJELL GUSTAV KNUTSEN

Kjell G Knutsen døde lørdag 22. januar 2022. Med det er en dyktig og kreativ næringslivs-mann gått bort.

Kjell var en ener på så mange måter. Han startet i 1979 sin egen bedrift som han utviklet år for år til en stor og viktig konsulentbedrift med over 50 ingeniører. Jeg hadde selv gleden av å være ansatt i Siv. Kjell G Knutsen as (nå Applica) i 13 år, og opplevde Kjell som en veldig god bedriftsleder, uhyre dyktig fagmann og omsorgsfull arbeidsgiver.

Det var spennende å arbeide sammen med Kjell. Han var initiativrik og modig, og han fikk stor betydning i lokalsamfunnet – ja også internasjonalt gjennom mangeårig deltager i ulike samarbeidsfora, og reiser til mange land.

I tillegg til å lede egen bedrift var Kjell aktiv i KFUM/KFUK, og i mange år speiderleder for troppen på Vigeland. Kjell ble også tidlig engasjert for Haydom, og var en av initiativtagerne til Haydoms Venner for 20 år siden. I arbeidet for Haydom fikk Kjell stor betydning, særlig for kjøpet og organiseringen av den store farmen i nærheten av Haydom sykehus. Kjell har vært helt avgjørende for at farmen er blitt til det den er i dag.

I Haydoms venner er vi svært takknemlige for den store innsatsen Kjell har gjort gjennom så mange år. Og jeg vet at mange, mange både på sykehuset og på farmen i Haydom takker Gud for Kjell og hans trofaste tjeneste.

Våre tanker går til Brit som har vært en god ektefelle i over 50 år - og til Anne Maj og Erlend med familier. Dere kan være stolte over Kjell og hans store betydning som gründer samfunnsbygger, venn og medmenneske. 

Det var veldig vemodig å besøke min gode venn på omsorgssenteret de siste årene. Den flotte og dynamiske mannen var passivisert og kunne ikke samtale. Nå er hans plager over, og han døde i troen på Jesus Kristus.  Enten vi lever eller dør, så hører vi Herren til!

I takknemlighet lyser vi fred over Kjells gode minne.

Thore Westermoen

Haydoms venner

Del