Minneord om Olav Espegren

For oss i Haydoms Venner var det en trist melding å få at Olav Espegren var gått bort den 7. november 2020.

Olav Espegren var en person, leder og lege som betydde svært mye i de sammenhengene han virket – i mange land gjennom veldig mange år.

Olav Espegren tok tidlig beslutning å vie sitt liv til å tjene andre – særlig mennesker i nød, både ute i den store verden og her hjemme. Han ble på en måte født inn i misjonen i 1942, i Hong Kong, og fulgte opp den gjerning hans foreldre og besteforeldre hadde stått i hele sitt liv.

Som misjonær og lege arbeidet han i mange år i Hong Kong, særlig blant flyktninger og narkomane. Sammen med misjonær Annie Skau bygde han opp et stort og viktig arbeid i Håpets Havn.

Ikke minst ble Wall City hans arbeidssted gjennom mange år. Undertegnede har et sterkt minne derfra, da Olav Espegren i 1985 var guide for en delegasjon fra Norge i denne bydelen, hvor mange mennesker ikke turte nærme seg i det hele tatt. For eksempel nektet vår sjåfør å bli med på omvisningen, for verken politi eller andre myndigheter hadde kontroll der. Det gjorde sterkt inntrykk på oss da vi så folk i Wall City bøye seg i ærbødighet for Olav da vi kom forbi i hans følge.

I årene fra 1994 var Olav sjefslege på Avdeling for rus og avhengighet (ARA) ved Sørlandet Sykehus. I disse årene drev han frem rusomsorgen i Vest-Agder til å bli en av de beste i landet. Han startet behandling med LAR til rusmiddel-avhengige, og tok initiativ til også å gi behandling til den rusavhengiges familie og pårørende.

I 2008 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull. Han var en foregangsmann her og i mange andre sammenhenger.

I Haydoms venner var vi lykkelige da Olav Espegren tok på seg den store oppgaven å være direktør og sjefslege på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania.

I stillingsannonsen i 2010 etter ny sjef, ble det stilt krav om erfaring, spesialistutdannelse og språk m.m. Olav passet perfekt inn der. Han hadde tidligere gjort tjeneste som lege ved sykehuset (73-75) hvor han for øvrig traff sin kjære Turid, som ble hans gode ektefelle og samarbeidspartner gjennom et langt liv. Han hadde skaffet seg bred erfaring som leder, var spesialist i psykiatri og tropemedisin, og snakket både swahili, kinesisk og engelsk.

For Haydom Lutheran Hospital var han en god og dyktig direktør i nesten 5 år. Under hans ledelse utviklet sykehuset seg på mange områder, og befestet sin stilling som et av de beste sykehusene i Tanzania. Også på Haydom startet han en ny avdeling for rus og psykiatri.

Olav Espegren delte helhjertet sykehusets holistiske visjon: å gi omsorg for hele mennesket - både fysisk, mentalt, åndelig og sosialt.

Dessverre måtte han avslutte sin tjeneste i Haydom i 2015 på grunn av sviktende helse.

I Haydoms Venner hadde vi god kontakt med dr. Olav, og samarbeidet godt om vårt felles mål – å styrke sykehusets drift og økonomi. Olav Espegren mistet aldri motet, om situasjonen var krevende. Han var god til å finne løsninger på store og små utfordringer.

Olav brukte ordet kall om sin gjerning: ”Gud ber oss ikke om å være noe annet enn det vi er. Gud har jo ikke pekt ut hvilken arbeidsgiver jeg skal ha, men jeg ser det slik at jeg er Hans redskap der jeg er”, uttalte Olav i et intervju for noen år siden. Og det var jo slik det var!

Haydoms Venner takker Gud for Olav Espegren - og hedrer ham for hans livslange og utrettelige tjeneste. Fruktene av hans innsats er større enn en kunne drømt om.

Vi lyser fred over hans gode minne.

For Stiftelsen Haydoms Venner
Thore Westermoen

Del