Minneord om Harald Haagensen fredag 5 januar 2018

En stor folkemengde møtte opp i Mandal kirke for å ta avskjed med Harald Haagensen. Det ble en gripende og flott stund.
Dr Nuwass hadde sendt en hilsen som ble lest opp av lederen av Stiftelsen Haydoms venner, Thore Westermoen. Deretter holdt han en kort minnetale på vegne av Haydoms Venner

CONDELENCE GREETINGS FROM HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL

Dear Mama Hildur, family members, friends, and Dignitaries.

Greetings in the Name of Our Lord Jesus Christ

On behalf of Bishop of ELCT Mbulu Diocese, HLH Board, management and staff.

We learned with great sorrow that our father, friend and our brother in Christ, Mr. Harald Haagensen,  has been uplifted to Glory.

Mr. Harald Haagensen, our father and elder,
- Haydom Lutheran Hospital will always remember you for the great work you did with many missionaries at Haydom Lutheran Hospital to serve the needy in sickness and save their lives.

Your support through Encouragement, Prayers in tears and humility,
financial support in collaboration with Friends of Haydom – you always did with humility, faith and trust in God.

Dear family and friends 

Harald’s  thoughts, hopes and dreams will always be in on us to continue the good work.

The word of God says in 1. Thessalonians:4.13-14:

“Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep,
- or to grieve like the rest of men, who have no hope.
We believe that Jesus died and rose again
and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him”

Therefore, Dear family and friends -
let us be encouraged and comforted as Christians that our father has been lifted to Glory in Heaven to eternal life,
and we continue to keeping you in our prayers in this difficult time.

Dr.Emanuel Q.Nuwass

Managing Medical Director
Haydom, January 5, 2017

Kjære Hildur - kjære familie – kjære alle sørgende!
Det er med stor sorg vi nå må innse at Harald er gått bort. Han har for mange av oss alltid vært der - en venn, en ungdomsleder, en god rådgiver, en utrolig viktig leder og medarbeider, inspirator, mentor. Vi kommer til å savne ham veldig – og i Haydoms Venner er vi utrolig takknemlige for hva han var og hva han gjorde.

Harald var opptatt av mange viktige oppgaver – av ungdomsarbeid, misjonsarbeid, næringsvirksomhet, undervisning, bibelstudier og enda mer. 

Men noe av det som engasjerte ham aller mest var vel arbeidet for Haydom sykehus i Tanzania.

Engasjementet for Haydom startet for lenge siden: Han var helt sentral ved opprettelsen av Haydoms Venner 1996 – og var leder for dette arbeidet i veldig mange år.

Og det er utrolig og veldig imponerende hva han fikk gjort for sykehuset og samfunnet rundt Haydom.  Han var fantastisk dyktig til å samle inn midler – penger, utsyr og kompetanse. Han drev aktiv informasjonsvirksomhet,

kontaktvirksomhet og engasjerte stadig nye mennesker, bedrifter, skoler og menigheter til å støtte Haydom.

Harald var klok og hadde innsikt i mange ting. Han så muligheter og veier i vanskelige saker og hadde et stort nettverk som han var god til å vedlikeholde. Hans arbeid og person hadde enorm betydning for Haydom og for alle som er engasjert i dette flotte utviklingsprosjektet for å bedre menneskers levekår motvirke fattigdom, sykdom og nød, og utbre evangeliet. Misjon var en viktig drivkraft for Harald.

Han gikk aldri trett av å arbeide for Haydom. Også etter at han ble rammet av sykdom fulgte han aktivt med, kom med ideer, gav råd, hadde mange kontakter. Han var opptatt av Haydom til det siste,

På 80-års dagen i juli 2015 fikk Harald kongens fortjenstmedalje for sin livslange tjeneste.  Det var gledelig og veldig fortjent

På vegne av Haydom Lutheran Hospital i Tanzania og Haydoms Venner legger jeg ned denne kransen i dyp takknemlighet på Haralds båre.

Vi lyser fred over hans gode minne.

Tekst på kransen: Takk for trofast og viktig arbeid for Haydom Hospital

Del