MANGE STØTTESPILLERE TIL ENDAGULDA-PROSJEKTET

Kontaineren med utstyr som trengs for å fornye og rehabilitere vannverket i Endagulda ble sendt til Haydom i slutten av januar. Prosjektet tjener flere formål:
Det nasjonale strømselskapet Tanesco har lovt å forlenge strømnettet fram til vannkilden i Endagulda. Planen er at dette skal skje i løpet av 2020 slik at pumping av vann med diesel skal erstattes av grønnere energi i form av elstrøm.
Vannpumping fra Endagulda til HLH har fungert veldig bra i 30 år. Dagfinn Berg som var ansvarlig for mye av anleggsarbeidet for 30 år siden, har en sentral rolle i fornyingsarbeidet slik at nyere deler av anlegget kan fungere i mange å framover.
Prosjektet bidrar til reduserte driftsutgifter på HLH ved at strøm erstatter diesel til vannpumping, at LED-lys vil erstatte vanlige lyspærer i utelyset på HLH (et tilleggsprosjekt til Endagulda) osv.

Den viktigste støttespilleren er det danske Rambøll-fondet som har bevilget hele 445.000 kr. I tillegg har vi fått 150.000 kr fra elevinnsamling ved Mandal vgs i 2018, 25.000 kr fra GE Healthcare og 23.800 fra Lions Club i Mandal. Totalt har prosjektet 651.000 kr til disposisjon.

Dessuten har vi mottatt gaver og utstyr til sterkt reduserte priser:

  • Grundfos Norge har donert vannpumper og utstyr for solenergi.
  • Vi har fått rørleggerutstyr til sterkt reduserte priser fra Bryne Rør og elektrisk utstyr fra Berggård Amundsen Stavanger AS.
  • Selskapet Gulv & Tak har levert tettemiddel til to drikkevannstanker på HLH til svært lave priser.
  • Vi har mottatt 72 enfase-strømmålere fra Alta Kraftlag og 24 trefase-strømmålere fra Repvåg Kraftlag.

Samarbeidsavtalen med Ingeniører uten grenser Norge gir oss tilgang på ingeniører som kan reise ut på oppdrag til HLH.

Prosjektet har ikke noen eksakt totalverdi på utstyret og den kompetansen vi drar nytte av, men at det dreier seg om et millionbeløp er ganske sikkert. Vi har fått en forsinkelse på utsending av kontaineren, men med god hjelp av medlemmer i farmgruppa er kontaineren nå sendt. Målet er at mest mulig av installasjonsarbeidet skal utføres høsten 2020.

Kristen Fløgstad

Del