Mandal hjelper Haydom med å ta i bruk sola

Elevene ved Mandal vgs og juletreaksjonen til Lions Club Mandal samlet i fjor høst inn totalt over 300.000 kr til solenergitiltak ved Haydom Lutheran Hospital (HLH).

Med god hjelp fra en frivillig ingeniør fra Ingeniører uten grenser Norge og tre studenter fra Trondheim ble 36 nye solpanel montert på sykehuset nå i juli. Sammen med lokale medarbeidere arbeidet de hardt for å fullføre dette prosjektet. De lokalt tilsatte lærte hvordan de skulle koble sammen panelene. Dessverre klarte ikke den lokale forhandleren i Tanzania å levere de rette omformerne (inverterne). Det arbeides nå med å kjøpe disse omformerne et annet sted for å unngå en lengre forsinkelse.

Når alt utstyret er montert, vil det være i alt 88 solpaneler som produserer elektrisk strøm til HLH. På årsbasis vil disse produsere over 40.000 KWH strøm, og strømregninga til HLH blir redusert med ca. 55.000 kr i året. 25 år fram i tid er panelene garantert å produsere med minst 80 % kapasitet.

Det andre ingeniøren fra Ingeniører uten grenser skal skrive en plan for å forbedre det 30 år gamle anlegget for vannpumping til sykehuset. Først blir vannet løftet over 80 meter opp til en pumpestasjon, for så å bli ført 15 km videre til HLH. Her er det mulig både å redusere dieselforbruket og å utføre nødvendig rehabilitering. Det er tidligere år gjort en god del målinger, og hele 10 studenter ved NTNU med ulik fagbakgrunn har i vår skrevet bacheloroppgaver om dette prosjektet.

På slutten av prosjektbesøket i juli ble det innkjøpt en vannvarmer der vannet varmes opp med solenergi. Tanken har en kapasitet på 200 l og skal gi varmt vann til intensivavdelinga på sykehuset. Dette er et pilotprosjekt, og dersom erfaringene er gode, kan det monteres tilsvarende vannvarmere på andre avdelinger ved sykehuset med behov for varmtvann. Denne vannvarmeren koster 11.000 kr og er annerledes enn de vannvarmerne som ble installert tidligere og som ble ødelagt fordi avleiringer fra pumpevannet gradvis tettet igjen rørene.

Kristen Fløgstad

Del