Mama Kari er gått bort

Kari Olsen –mest kjent som Mama Kari - gikk bort 7. desember etter kort tids sykeleie. Hun ble 95 år gammel.

Mama Kari spilte en viktig rolle i familien og for de nærmeste. Befolkningen på Haydom i Tanzania vil minnes hennes store gjestfrihetog utrettelige innsats for Haydom sykehus og for enkeltmennesker som trengte hjelp. Hun arbeidet til Guds pris og ære ledet av verdiene enhet, kunnskap og kjærlighet. Ved hennes død er mye tapt. Ved hennes liv er mye vunnet. Hun hadde så uendelig mange hun ville takke og ba til det siste om at "La oss bli i himlen sammen, vi som var det her på jord". 

Begravelsen blir i Mandal kirke fredag 16. desember kl.12.30.  Det blir minnestund med plass til alle. Fremfor blomster ønsket Mama Kari støtte til Kulturprogrammet på Haydom (Haydom 4 Corner Cultural Programme) som var ett av hennes mange hjertebarn. Gaven kan gis til Stiftelsen Haydoms Venner på kontonr 30405218530 -Merk gaven med 4CCP

Kari B Kleivset

Styreleder

Stiftelsen Haydoms venner

Del