Lønnsomt med grønt skifte på sykehuset i Haydom

Dagfinn Berg var prosjektleder for tre elektrikere og en rørlegger som besøkte Haydom de to første ukene av januar. Rørlegger Gisle Vangberg har skrevet en egen rapport med bilder som er lagt ut på haydom.no. Hovedoppdraget var å kople vannverket i Endagulda til det nasjonale strømnettet styrt av Tanesco. I 30 år har drikkevannet blitt pumpet av dieselaggregat som har løftet vannet 95 m. Deretter har vannet drevet av gravitasjon rent 15 km videre til hospitalet.

Dagfinn har i alt koordinert tre møter med Tanesco sammen med representanter fra både HLH og Stiftelsen Haydoms Venner (SHV). SHV hadde et team til Haydom i september 2019 som forberedte overgangen til pumping ved hjelp av elektrisitet. Det ble tatt mål av rørene, og et spesielt tilpasset røropplegg ble sendt i en konteiner som from til Haydom i fjor sommer. I denne konteineren var også to ny pumper donert av Grundfos Norge med en verdi på over 100.000 kr. Testing viste at effekten av bare ei pumpe var større enn av de fire gamle til sammen. Tanesco holdt sin delen av avtalen og forlenget før jul nettet med høyspentstrøm fram til Endagulda.

Vannverket i Bassongjagwe

Det var oppmuntrende at HLHs elektrikere Daniel Gidaguy og Penford Magara før nyttår utførte elektrikerarbeidet som gjorde det mulig å også kople vannverket i Bassongjagwe til strømnettet. Vannverkene i Endagulda og Bassongjagwe trengte oppgradering etter 30 års drift der i alt tre aggregat ble drevet av dyr og forurensende diesel.

Arbeidet med å forbedre vannforsyninga er tatt vel imot på Haydom, og det ble holdt en fest nede i Endagulda 9. januar etter at monteringsjobben var gjort. Dårlig vær la ingen bremser på stemningen.

Controllerne ved HLH har i en oversikt regnet ut at det ble forbrukt totalt 39.600 l diesel ved de to vannverkene i 2020. I tillegg har de også beregnet behovet for elektrisk strøm i år samtidig som de har estimert kostnadene ved oppfølging av de to vannverkene. I et detaljert regneark konkluderer de med reduserte kostnader på 46.569.400 t. sh (ca 173.000 kr ) i 2021. Viktige deler har samtidig blitt oppgradert, og målet er at disse nye delene skal vare i 30 år.

De lokale håndverkerne har vært involvert i planleggingsprosessen og har også montert slik at de er i stand til å utføre framtidige vedlikeholdsoppgaver.

Sikkerhetslys

Konteineren som ble sendt i fjor inneholdt også LED-lamper som skulle monteres på 33 lysstolper med utebelysning på HLH. Før teamet dro fra Haydom var 20 lys montert, og resten vil de lokale elektrikerne montere. LED-lysene bruker bare 28 w mens de gamle brukte ca. 150 w. 33 lys som står på 12 timer i døgnet vil spare ca 17.000 kwh i  året. Samtidig lyser de nye LED-pærene mye sterkere.

Landsbyen Murkuchida

Vannkilden i Endagulda ligger innenfor området som tilhører landsbyen Murkuchida, og innbyggerne har i mange år mottatt drikkevann herfra. Ved overgangen til elektrisk strøm måtte tilgangen på drikkevann sikres på en annen måte. Det ble derfor inngått en kontrakt med firmaet Gadgetronix i Arusha som monterte et anlegg for pumping av vann ved hjelp av solenergi. Anlegget ble gått gjennom og godkjent i januar av Dagfinn og de lokale medarbeiderne. 

Se video

Haydom ligger nær Ekvator. Kombinasjonen av mye sollys og en lavere dagtemperatur i Haydom som ligger på 1700 m.o.h, gjør at solpanelene er effektive og produserer dobbelt så mye strøm som tilsvarende paneler på f. eks. Sørlandet.

Haydom Lutheran Hospital

Det ble montert nye vannmålere ved de store vanntankene inne på HLH-området og ved de to vannkildene. Nå er det mulig å måle og kontrollere vanninntaket fra de to vannverkene.

Tetting av to vanntanker inne på hospitalområdet ble utsatt til neste besøk.

Viktige støttespillere

  • Prosjektet har fått støtte fra Rambøll-fondet på hele 445.000 kr. Etter dette prosjektbesøket vil det bli sendt en sluttrapport til Rambøll. I tillegg har vi fått økonomisk støtte fra elevene ved Mandag vgs, fra Lions Club i Mandal og fra GE Healthcare.
  • Som allerede nevnt har Grundfos Norge donert to nye vannpumper.
  • De to selskapene Berggård Amundsen Stavanger og Gulv & Tak har levert utstyr til redusert pris.
  • Frivillige som har reist til Haydom og gjort installasjonsarbeidet mulig.

Avslutning

Det har vært en lang planleggingsperiode til dette kompliserte og omfattende prosjekt, så en stor takk til alle som bidratt til at vi kom godt i mål!

Totalt vil overgangen fra diesel til elektrisitet, nye og moderne vannpumper og sikkerhetslys med LED-pærer på HLH-området redusere driftsutgiftene med rundt 200.000 kr per år. Månedsrapportene utover i 2021 vil vise de nøyaktige tall.

31.01.2021 Kristen Fløgstad

Del