Samlet inn 100.000 kroner til HaydomKvarsteinstevnet

Giverglede og god musikk satte sitt preg på det årlige Kvarsteinstevnet, som på grunn av været fant sted på Filadelfia.

FAKSIMILE FRA VENNESLA TIDENDE

Rigmor Fjermeros står blant pu- blikum og nyter musikken fra Anne Sørli i samspill med Lude- flaten Jazzensemble.

– Det har vært et flott stevne, og ekstra spesielt med den gode musikken. Dessuten er det fantas- tisk å høre direkte fra Haydom- sykehuset, gjennom Olav Espe- gren, forteller Fjermeros, som har vært en trofast stevnedeltaker gjennom flere år.

– Jeg har vært med så lenge det har vært arrangert i Vennesla.

Selv har Fjermeros aldri besøkt sykehuset i Tanzania. Men hun synes jobben som gjøres er god, og det har ikke stått på lysten.

– Jeg har hatt lyst! Det er så fantastisk, smiler hun.

Folksomt og givende

Komitéleder for arrangementet, John Terje Ruenes, antar rundt 400 mennesker tok turen til årets Haydom-stevne. På grunn av væ- ret var det litt færre deltakere i år, men givergleden var det ingen- ting å utsette på.

– Vi samlet inn rett rundt hun- dre tusen, forteller Ruenes, noe som sammenlignet med fjorårets 104.000 slettes ikke er dårlig.

Tilbakemeldingene på musik- ken og stevnet i sin helhet har ikke latt vente på seg. Sammen med Ludef laten Jazzensemble, og Anne Sørli, spilte også Vete- rankorpset.

– Vi er veldig godt fornøyd, og veldig fornøyd med musikken, det fungerte godt.

Takknemlig biskop

Fra Tanzania, hvor Haydom-syke- huset ligger, kom biskop Nicolaus Nsanganzeko for å holde appell.

– Dette er en spesiell dag for meg, å se alle deres glade ansikter. 

Haydom er som et lys i vårt om- råde, og jeg vil bruke anledningen til å si hjertelig takk.

Nsanganzeko oppfordret til å fortsette arbeidet.

– Haydom er en velsignelse. Må Gud velsigne dere, gi dere mot, styrke og god helse.

Trang økonomi

Sykehusdirektøren Olav Espegren tok selv ordet og informerte om hvordan pengene vil bli brukt. 

Han fortalte om et tilbakelagt og økonomisk hardt år, hvor antallet ansatte har blitt redusert fra 800 til rett under 700.

– Vi må nok redusere ytterli- gere de neste 3–4 årene, for å ba- lansere budsjettet, fortalte Espe- gren, som et av f lere tiltak.

Han avsluttet med å takke for all god støtte. 

Del