Kulturprogrammet 4CCP - fireårsrapport

Siden oppstarten har programmet spredt seg til nye områder. Den vedlagte rapporten for perioden 2011 - 2014 viser et imponerende aktivitetsnivå.

Det er viktig at representanter for de fire språkgruppene er stolte av sine tradisjoner samtidig som de oppmuntres til å leve i fredelig sameksistens med andre grupper.

Rapporten er skrevet på engelsk - les hele rapporten her (PDF-format)

Del