Julebrev 2016

Kjære Haydomvenn
Takk for samarbeid og støtte i 2016. Stiftelsen Haydoms venner(SHV) vil med dette fortelle litt om arbeidet som støttes av gaver fra givere. Vi vil også ønske alle gode venner av Haydom en velsignet Jul og et godt nytt giverår.

Mandal, Desember 2016

Haydom lutherske sykehus
I dag er sykehuset I Haydom et av Tanzanias beste sykehus, det gir fattigfolk god helsehjelp og driver sykepleierskole og medisinsk forskning av høy kvalitet. I tillegg driver de omreisende helsestasjon med bil og med fly. Resultatene er klare; området skal for eksempel ha den laveste mor- og barn-dødeligheten sør for Sahara. Sykehuset betjener 1,2 millioner mennesker. Haydom lutherske sykehus er nå blitt en av Kirkens Nødhjelps partnere i Tanzania. Kirkens Nødhjelp arbeider sammen med sykehusledelsen med lederutvikling, fundraising og politisk dialog.

Frem til nå har Haydom lutherske sykehus alltid hatt en norsk, hvit doktor som sykehusdirektør. Nå går stafettpinnen til Dr. Nuwas. På augustmøtet i Mbulu bispedømmeråd, som nå eier sykehuset, er han blitt ansatt som den første tanzanianske sykehussjefen. Hva er hans oppdrag? Å ta dette sykehuset inn i en ny tid. Han forteller at han ber om Guds velsignelse for alle mennesker i nød, og at den største utfordringen på sykehuset å skaffe nok midler til å opprettholde den høye kvaliteten på sykehustjenestene, sånn at fattige mennesker kan få den helsehjelpen de trenger og har rett på.

I årets forsendelse er det mye viktig utstyr som også omfatter proteser, treningsutstyr, støtteskinner og ståstøtter for fysioterapien, samt mye annet. Verdien av sendt medisinsk teknisk utstyr innenfor QIMT -kvalitetsforbedring av medisinsk teknologi er inntil nå ca. 2,5 mill kr.

Mulbadaw Farm
Kornproduksjonen ble ikke som forventet denne høsten. Regnet kom senere enn vanlig og dermed ble det sådd senere enn normalt. Det så lenge ut til at det skulle gå veldig bra, men et soppangrep i høst førte til et dårlig resultat. Det ble derfor ikke et overskudd som kunne overføres til sykehuset som planlagt dette året slik de gjorde i 2015. Det er investert mye på farmen de siste årene. Driften på farmen fortsetter for å gi arbeidsplasser og et overskudd som kan komme sykehuset til gode i kommende år.

Sol-prosjekt og Ingeniører Uten Grenser
Elevrådet på Mandal videregående skole har valgt å støtte solenergiprosjektet på Haydom. Det er samlet inn kr 168.753 som investeres i solenergi på HLH. Dette er svært lønnsomt både økonomisk og klimamessig. Tallene i rapporten fra fire bachelorstudenter ved NTNU viser at i et 25-årsperspektiv vil investeringene vært nedbetalt etter ca. 10 år - og vil etter det produsere gratis strøm i 15 år. Vi har et faglig godt prosjekt koordinert av Bruce Cameron og firmaet hans i Kenya som har mange års erfaring i Øst-Afrika. Bruce samarbeider tett med og får innspill fra Ingeniører uten grenser i Trondheim. Han er i Haydom i desember/januar for å kople monitoren på gjestehuset til internett slik at vi kan følge med på solstrømproduksjonen, få sollys på internat til døveskolen i Dongobesh, arbeide videre for å sjekke pumpe som virker dårlig i Endagulda og utarbeide forslag for pumping med strøm i Endagulda/Binja og strømproduksjon på dagtid til HLH. Bruce holdt gjesteforelesning på University of Derby om prosjektet i november.

Yrkesfagskolen
Stiftelsen Haydoms venner får inn gaver til yrkesfagskolen fra GE Healthcare Norge, elevrådene ved Lista og Lyngdal studiested ved Eilert Sundt videregående skole og Søgne videregående skole og gaver fra enkeltpersoner. Det gir mulighet til å overføre kr 20 000 pr måned til drift det neste året.

Stiftelsen Haydoms venner på reise til Haydom
SHV arrangerte tur til Tanzania i høst, hovedformålet med turen var å besøke Haydom. De ble mottatt av ledelsen ved sykehuset med felles middag ved ankomst og fikk en hjertelig velkomst. I løpet av dagene på Haydom besøkte de mor/barn-helsestasjon, fikk grundig omvisning på sykehuset, var med hjem til noen av de innfødte som er ansatt ved sykehuset, var på kirkebesøk, fikk omvisning og folkloredans på kultursenteret. Safari til Ngorongorokrateret og Tarangire Nationalpark var en del av turen hvor de fikk oppleve de fleste av Afrikas ville dyr i sitt rette element. Det var en opplevelsesmettet og fornøyd gruppe som kom hjem til vinter og snø på Kjevik etter varmende dager i Tanzania, for både kropp og sjel.

Februar 2017 reiser en ny gruppe med 25 deltakere fra Mandal og Holum menigheter, Mandal videregående skole, Søgne videregående skole og GE Healthcare Lindesnes Fabrikker.

Oktober 2017 arrangeres en ny åpen tur hvor det er mulig å melde seg på til Ellen Johanne Skofteland som skal være reiseleder sammen med Clas Brodtkorb. For mer informasjon og påmelding, kontakt Ellen Johanne på e-postadresse ellenjs@broadpark.no, telefonnummer er 91570150-

Behov for videre støtte
Skjema for Avtalegiro finner du på www.haydom.no. Det er selvsagt mulig å gi ekstragave utover det som gis gjennom AvtaleGiro-ordningen, - kontant, som giro til konto 28011330373, på http://gave.haydom.no eller via nettbank. Gaven blir registrert på deg som fradragsberettiget hvis du oppgir personnummer, slik at regnskapskontoret kan melde beløpet til skattemyndighetene.  

Kontakt oss
Kontakt Kari B Kleivset mobilnr 90140470 eller e-post kari.kleivset@gmail.com hvis du har spørsmål. Følg gjerne Haydoms venner på Facebook (www.facebook.com/HaydomsVenner). Følg sykehuset på www.haydom.com og www.facebook.com/HaydomHospital

Send gjerne din e-postadresse til oss slik at vi kan spare utgifter til utsendelse av dette brevet.

Med vennlig hilsen

Thore Westermoen
Leder av styret for Stiftelsen Haydoms venner

Del