Juleaksjoner for ny CT skanner gir gode resultater

Haydoms venner startet en Juleaksjon 8. desember med 30 dagers varighet. 6. januar er det kommet inn kr 48 338. Det er en dag igjen til denne aksjonen avsluttes. Benytt muligheten til å hjelpe sykehuset til å kunne gi en mer nøyaktig diagnose ved bruk av CT skanner. Dette kan gi mer effektiv helsehjelp til flere.

I løpet av desember kom det inn totalt kr 150 000 til ny CT skanner. TUSEN TAKK til alle som har gitt gaver enten via Spleis.no, på vår hjemmeside haydom.no, via VIPPS, kontant eller direkte til konto. Status 28. desember fra sykehuset i Haydom på gjenstående beløp som mangler var kr 360 000. Nå har alle gavene bidratt til at de er nærmere målet.

Sykehuset har i løpet av 2018 samlet inn mange gaver til ny CT. I desember kom det melding om at NORAD gir en overgangsstøtte til Haydom. Noe av denne støtten skal brukes til ny CT. Kirkens nødhjelp organiserer og følger opp denne støtten. De samarbeider med sykehusledelsen for at pengene skal brukes på beste måte i en vanskelig tid med dårlig økonomi og store behov for helsehjelp.

Det er mange som støtter Haydom på mange måter. Takken går til alle som gir pengegaver, men også de som organiserer innsamlinger, bidrar til at barn kan gå på skole, strikker tøy til barna på sykehuset, gir gaver av ulike slag og bidrar til at mange får et mer verdig liv.

Del