Jubeluke for Haydom Lutherske sykehus

I 2015 er det 60 år siden Haydom Lutherske sykehus (HLH) ble etablert, noe som 18. oktober ble markert med jubileumsfest i Mandal.

I 2015 er det 60 år siden Haydom Lutherske sykehus (HLH) ble etablert, noe som 18. oktober ble markert med jubileumsfest i Mandal.I 2015 er det 60 år siden Haydom Lutherske sykehus (HLH) ble etablert, noe som 18. oktober ble markert med jubileumsfest i Mandal. I anledning jubileet var biskop Nicolaus Nsanganzelu og fungerende sykehusdirektør Emanuel Nuwass på besøk, og det ble en begivenhetsrik uke for både de besøkende og for venner av HLH. 

Den 14. oktober landet biskop Nicolaus Nsanganzelu og fungerende sykehusdirektør Emanuel Nuwass på Kjevik. Det var nylig avgått sykehusdirektør på HLH, Olav Espegren, og ekteparet Reidun og Martin Haugeland som ønsket velkommen til Sørlandet. Olav Espegren avsluttet i januar i år en fem år lang direktørperiode, mens ekteparet Haugland arbeider 2-3 måneder i året på Mulbadaw Farm – som er et støtteprosjekt til sykehuset og lokalsamfunnet.  Besøk hos biskop Stein Reinertsen, f.v. biskop Reinertsen, nestleder styret SHV Kari B. Kleivset, biskop Nicolaus og fung.dir. Nuwass

Mandal var hovedbase under oppholdet, men de besøkende reiste også rundt i nabokommunene og besøkte venner av Haydom og fikk mye informasjon om lokale prosjekter som støtter sykehuset. Det ble gode besøk til Mandal videregående skole, Kirkekontoret i Mandal prosti, biskopen i Agder og Telemark, Sørlandet sykehus i Kristiansand, Elkem Solar og Søgne hovedkirke. Det ble også avholdt møte med styret i Stiftelsen Haydoms venner, hvor de besøkende orienterte om hvordan sykehuset og bispedømmet tenker om driften av sykehuset framover. Styret informerte om arbeidet Haydoms venner gjør for å samle inn penger til ulike prosjekter. Det er sykehuset, Mulbadaw Farm og yrkesfagskolen i Haydom som er hovedprosjektene.

Søndag 18. oktober var dagen for hovedarrangementet. Etter gudstjeneste i Søgne hovedkirke ble det arrangert jubileumsfest i Misjonssalen i Mandal. Det var fullt hus, med nesten 300 feststemte mennesker. Jubileumskomiteen sørget for pyntede lokaler, det var fin sang og musikk, gode taler og servering av både smørbrød, kaker og en stor sponset festkake fra Dampen bakeri i Kristiansand.

Mange gav hilsener under jubileumsfesten; Kristen Berge fra Norsk luthersk misjonssamband, Stiftelsen Haydoms venner v/ Kari B Kleivset, ordfører i Mandal Alf Erik Andersen, direktør Nuwass, biskop Nicolaus, representant for Kirkens Nødhjelp i Tanzania Sarah Shija, de tidligere sykehusdirektørene Olav Espegren og Øystein Evjen Olsen, tidligere Haydom-lege Sven Gudmund Hinderaker, Mama Kari, tidligere rektor på sykepleieskolen Else Marie Vold, leder av Dental Sør Jan Thomassen, EHS-direktør ved GE Healthcare i Lindesnes Jens Kjos-Hanssen, reiseleder Ellen Johanne Skofteland, leder av Mandal Lions Magne Johansen, leder av yrkefagskolegruppen Kristen Fløgstad, leder av farmgruppen Olaf Myklatun og representant for Sørlandet sykehus Reidun Åsland. Lilli Ann Ånensen ledet festen, og regionleder i NLM, Eivind Jåtun, holdt dagens tale.

Avslutningsvis ble Harald Haagensen takket for innsatsen for Haydom gjennom flere år, noe han bl.a. fikk Kongens fortjenestemedalje for i juli 2015. Haagensen har nylig også gjort en stor innsats for å samle inn kr. 500 000 til en ny ambulanse til HLH. Gavesjekken ble overrakt til biskopen og fungerende sykehusdirektør under festen.Besøk Kirkesenteret i Mandal, f.v. biskop biskop Nicolaus, prost Per Ragnar Haraldstad, Nuwass og Kari B. Kleivset

I tillegg ble det også opplyst om at en anonym enkeltperson har gitt kr. 500 000 til utstyrsinnredning av ambulansen. I kollekten kom det inn kr. 38 000 til sykehuset.

Festen var preget av stort engasjement, vennskap, gavmildhet og takksigelse. Mottoet til Haydom Lutherske sykehus har i alle år vært " Til Guds pris og ære", noe det ble minnet om flere ganger under jubileumsfesten. Øystein Evjen Olsen sa også at når man opplever jubileet og engasjemSammen til Guds pris og ære".

Dagen etter jubileumsfesten dro biskop Nicolaus Nsanganzelu og fungerende sykehusdirektør Emanuel Nuwass sammen med representant for Kirkens Nødhjelp i Tanzania, Sarah Shija, til Oslo. Sammen med leder av Stiftelsen Haydoms venner, Thore Westermoen, besøkte de Diakonhjemmet sykehus i Oslo. De møtte også flere stortingsrepresentanter under besøk til Stortinget, den nasjonale ledelsen i Kirkens Nødhjelp (KN), NORAD og Utenriksdepartementet. Det er KN som forvalter bistandsmidlene til Haydom fra NORAD i den kommende fireårsperioden.

Haydom Lutherske sykehus ligger i Manyara, sør for Arusha, i Tanzania. Sykehuset ble opprettet og de første årene drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Misjonæren og legen Ole Halgrim Evjen Olsen (1928-2005) og hans kone Kari Olsen startet sitt arbeid i Haydom i 1961. Misjonsprosjektet har blitt en utrolig fortelling om et sykehus og et samfunn som i løpet av disse årene har utviklet seg betydelig.  Styremøte SHV, f.v. styremedlem SHV Paal Pedersen, Nuwass, biskop Nicolaus og tidligere sykehusdirektør og nåværende styremedlem SHV Øystein Evjen Olsen

Sykehuset har i dag over 400 sengeplasser, det er ca. 650 ansatte som utfører rundt 80 000 behandlinger og 16 000 fødsler hvert år, og det er også rundt 50 mor-barn utestasjoner for svangerskapskontroller, kontroller av barn, vaksinering og informasjon om forebygging av sykdommer og familieplanlegging. Sykehusets driftsbudsjett for et helt år tilsvarer rundt det Sørlandets sykehus HF bruker på én måneds drift, og sykehuset hjelper i dag en befolkning på rundt 500.000 mennesker. I tillegg til sykehusdriften er det også prosjekter knyttet til utdanning, landbruk, veibygging og vanntilførsel.

Idag tilhører sykehuset bispedømmet Mbulu. Sykehuset har fått støtte av den norske stat i mange år, i tillegg til innsamlede midler. Det arbeides nå for at myndighetene i Tanzania gradvis skal overta mer av ansvaret for utviklingen og driften av Haydom Lutherske sykehus.

Del