Informasjons og takkebrev desember 2015

Kjære Haydomvenn! 
Du er med på å gjøre Haydom-prosjektene til de mest vellykkede bistandsprosjektene i Tanzania. Du/dere fortjener varm takk og informasjon om det som er blitt gjennomført

Jubeluke for Haydoms venner


Fungerende direktør på sykehuset dr. Emanuel Nuwass og biskop i Mbulu bispedømme Nicolaus Nsanganzelu kom til Mandal for å feire 60 årsjubileet for Haydom Lutheran Hospital. De var i Norge fra 14 til 21. oktober. Jubileet ble feiret 18. oktober i Misjonssalen i Mandal. Det var 250-300 mennesker til stede, Lilli Ann Ånensen ledet det hele på en kjempefin måte. Festen var preget av stort engasjement, vennskap, gavmildhet og takksigelse. Slagordet for sykehuset i Haydom har i alle år vært " Til Guds pris og ære", det ble under festen konkludert med at Haydoms venner nå vil bruke slagordet " Sammen til Guds pris og ære". Sykehuset i Haydom ble overrakt en gavesjekk på innsamlede midler kr 500 000 til en ny ambulanse. Harald Haagensen ble takket for innsatsen for Haydom gjennom flere år, noe som var en av grunnene til at han fikk Kongens fortjenestemedalje i juli 2015.

Direktør Nuwass og biskop Nicolaus gjennomførte flere besøk og møter, som Mandal videregående skole, kirkekontoret til Mandal menighet og prosti, biskopen i Agder og Telemark, sykehuset i Kristiansand, Elkem Solar, Søgne hovedkirke, Stortinget, utenriksdepartementet og Diakonhjemmet sykehus.

Avtale med Kirkens Nødhjelp


Haydom Lutheran Hospital har signert en avtale med norske myndigheter gjennom Kirkens Nødhjelp ut 2018, men med redusert norsk støtte hvert år gjennom perioden. For å kompensere for dette inntektsbortfallet må sykehuset arbeide for å øke inntektene fra tanzanianske myndigheter og andre givere, samtidig som pasientinntektene må øke.
Teknisk assistanse til sykehuset 
Terje Lie er ingeniør ved SSH Arendal, og er blant annet ekspert på røntgen og CT-maskin. Han, sammen med Kjell Olav Skår og andre kolleger har bidratt til å vedlikeholde sykehusets tekniske utstyr ved å reise dit når det er nødvendig, har bidratt til at viktig medisinsk utstyr er sendt til Haydom gjennom mange år, og for teknisk oppfølging av utstyret som er sendt fra Norge.


Sol-prosjekt og Ingeniører Uten Grenser 


Ingeniører Uten Grenser i Trondheim planlegger nå et 24-timersopplegg med mange solceller og batteridrift om natta til vannpumpestasjonen i Haydom, til erstatning for dieselagregater. Dette vil være økonomisk lønnsomt og er et godt klimaprosjekt. Elkem Solar støtter prosjektet og IUG samarbeider med ingeniørstudenter i Trondheim og to private firmaer for gjennomføringen. Men det trengs økonomisk støtte fra Haydoms Venner for å realisere prosjektet!


Yrkesfagskolen


De 20 studentene får god opplæring i mekaniske fag og i sveising. De får også introduksjon i solenergi. Skolens ledelse rapporterer godt. I 2016 skal det velges et nytt styre for skolen, og det blir en viktig oppgave å sikre økonomien framover.


Ungdom støtter Haydom 


Det er flere innsamlingsaksjoner hvor ungdom samler inn midler til Haydom. Konfirmantene i Mandal og Holum menighet har i flere år samlet inn store beløp til sykehuset. Austbø ungdomsskole har i flere år bidratt med operasjon dagsverk til øyeavdelingen. Lister videregående skole studiested Lyngdal har støttet yrkesfagskolen i flere år, nå fornyer Søgne videregående skole sin avtale med Haydoms Venner om innsamlingsaksjon i 2 år. Studiested Lista ved Lister videregående skole vil samle inn til yrkesfagskolen i 2016. Gledelig er det også at speidere i Sør-Trøndelag vil samle inn midler til sol-prosjektet, og Charlottenlund kirke vil gi et kirkeoffer til prosjektet.


Mulbadaw Farm 


Da arbeidet på Mulbadaw startet, var utstyret/maskinene temmelig ubrukelige. Store maskiner var mishandlet og vitale deler fjernet. I de to-tre første årene var arbeidet knyttet til reparasjoner svært krevende. Det har vært et bevisst mål å utvikle driften i takt med tilgjengelige resurser. Arealet til hveteproduksjon er økt hvert år, fra 16 000 dekar til 38 100 da høstet i 2015. Fra 2009 er farmdriften organisert i et Tanzanianske selskap. Støtte til sykehuset og hjelp til lokalbefolkningen til å få mer ut av jorda og dyrene, er et viktig mål for Haydoms Venners farmgruppa i Rogaland.


Tur til Haydom
26. oktober-5. november 2016 kan du bli med Haydoms venner til Haydom med Ellen Johanne Skofteland som reiseleder. Hun har vært reiseleder på våre turer i flere år. I reisen er det lagt inn safari i tillegg til et spennende opphold i Haydom by hvor deltakerne bor på gjestehuset på Haydom lutherske sykehus. Kontakt Ellen Johanne på mail ellenjs@broadpark.no eller telefon 91570150 for informasjon og påmelding. Informasjon og program legges ut på www.haydom.no.

Haydoms venner har behov for informasjon om hvem som reiser til Haydom og hvilket formål reisen har for å kunne gi informasjon og ta kontakt ved behov. Du vil finne et skjema for utfylling av slik informasjon på www.haydom.no i løpet av desember. Fint hvis du som har vært på Haydom kan følge med på nettsiden og fylle dette ut og sende oss.

Behov for videre støtte


Vi oppfordrer deg til å ta i bruk Avtalegiro for gaver til Haydomprosjektene, dersom du ikke allerede gjør det, Skjema finner du på www.haydom.no. Det er selvsagt mulig å gi ekstragave utover det som gis gjennom AvtaleGiro-ordningen, - kontant, som giro til konto 28011330373, på http://gave.haydom.no eller via nettbank. Gaven blir registrert på deg som fradragsberettiget hvis du oppgir personnummer, slik at regnskapskontoret kan melde beløpet til skattemyndighetene.
Det er produsert kalendere som selges til inntekt for yrkesfagskolen. Vi setter veldig stor pris på hvis noen vil kjøpe noen kalendere, evnt. selge videre til andre for kr 50,- pr kalender. Meld fra til leder av skolegruppa Kristen Fløgstad (kristen.flogstad@yahoo.no) om hvor mange du vil ha. Penger for kalenderne kan settes inn på kontonr 28011096079


Kontakt oss


Kontakt Kari B Kleivset mobilnr 90140470 eller e-post kari.kleivset@gmail.com hvis du har spørsmål. Følg gjerne Haydoms venner på Facebook (www.facebook.com/HaydomsVenner). Følg sykehuset på www.haydom.com og www.facebook.com/HaydomHospital


Med vennlig hilsen
Thore Westermoen, leder av styret for Stiftelsen Haydoms venner

Del